Lukijalta: Sote-piirien rajat piirrettävä uudelleen — Kouvola voisi panna hynttyyt yhteen Eksoten ja Tynkä-Essoten kanssa

Hallitusohjelmassa viitataan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Itsehallinnollisia maakuntia on 18. Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen. Lisäksi hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisua.

Selvityshenkilö Kari Nenonen (sd.) — entinen Oulun kaupunginjohtaja, HUSn toimitusjohtaja ja Vantaan kaupunginjohtaja– laatii esityksen sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämiseksi Uudellamaalla.

Tynkä-Essote ja Eksote voisivat panna hynttyyt yhteen ja ottaa Kymenlaaksosta Kouvolan kyytiin.

Sote-uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli tarjota riittävän leveät hartiat, noin 200 000 asukkaan väestöpohjan kullekin sote-toimijalle. Näin ongelmana sote-piirien muodostamiselle on sekä HUS-Uusimaa että mini-maakunnat. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2040 alle 100 000 asukkaan maakuntia olisivat Kainuu, Keski-Pohjanmaa ja Essote. Itä-Savon sosterin yhteistoimintahaaveilut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa murentaa edellisen vaalikauden maakuntakäsitteiden pohjalle rakentuvan maakunta-sote-uudistuksen.

Jos Nenonen päätyy Uudenmaan pilkkomiseen viiteen vähintään 200 000 asukkaan sote-alueeseen, ajankohtaistuu Puumalan kunnanjohtaja Matias Hildénin kesäinen ajatus nykyisten maakuntarajojen rikkomiseen. Iso haaste olisi edes 150 000 asukkaan väestöpohjan saavuttaminen vuonna 2040.

Ajatuskulku voisi olla seuraava. Kainuulaiset saisivat valita Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien kesken. Pohjois-Savoa puoltaa rautatie ja vt 5, Pohjois-Pohjanmaata yhteiseen vaalipiiri ja Lappia poronhoitoalue. Keski-Pohjanmaa samalla tavalla valitsisi Pohjois-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kesken.

Entäpä Kaakkois-Suomemme? Tynkä-Essote ja Eksote voisivat panna hynttyyt yhteen ja ottaa Kymenlaaksosta Kouvolan kyytiin. Yhdistävänä tekijänä olisi rautatie ja vt 6 Kouvolasta Parikkalaan. Tämän sote-piirin voisi hyvin nimetä Salpausselän sote-piiriksi.

Kotkalaiset eivät innostu Saimaasta tai Salpausselästä. Heillähän on E18-tie, joka yhdistää heidät muutoin tyngäksi jäävään Itä-Uusimaahan. Tukinuiton loputtua ei Kymijoki ole enää vuosiin yhdistänyt Kotkaa Kouvolaan.

Edellä ajateltu sote-piirijako on 18 itsehallinnollisen alueen mukainen ja varmasti paljon elinvoimaisempi kuin edellisellä vaalikaudella kuoppautunut malli.

Mitä perinteisille maakunnille jäisi? Kaava-asiat, yleinen edunvalvonta ja kotiseutulauluista huolehtiminen, no ainakin.

Iikko B, Voipio (kok.), Taipalsaari

Uusimmat uutiset