Lukijalta: Itärata vähentäisi pääkaupunkiseudun kasvupainetta

Itärata eli uusi ratayhteys Porvoon kautta Kouvolaan parantaa valtakunnan liikenneverkkoa monin tavoin. Savon ja Karjalan ratojen junayhteys Helsinkiin nopeutuu tuntuvasti lyhentäen Kuopion ja Joensuun aikaetäisyyttä Helsingistä vähintään tunnilla ja parantaa kaikkien itäisten maakuntien saavutettavuutta. Itärata tekee raideliikenteestä lentoliikennettä kilpailukykyisemmän vaihtoehdon. Samalla koko Itä-Suomi Kainuuta myöten saa nopean yhden vaihdon yhteyden myös Pietariin. Teollisuuden kuljetusten siirtäminen radalle vähentää maantieverkon investointien tarvetta ja lisää henkilöliikenteen turvallisuutta maanteillä.

Helsingin ja Uudenmaan näkökulmasta Porvoo-Kouvola-reitti yhdistettynä Lentorataan on erityisen hyödyllinen vähentäessään liikennepainetta pääradalla. Porvoolle ja koko Itä-Uudellemaalle itärata toisi huomattavan kasvupotentiaalin ja moninkertaiset kerrannaisvaikutukset. Pääkaupunkiseudun kasvupainetta saataisiin suunnattua laajemmalle alueelle ja työmatkaliikenne siirtyisi maanteiltä raiteille. Ilman idästä tulevaa liikennettä ei Porvoo-Helsinki-yhteys ole yksinään kannattava.

Itärata nopeuttaa Helsingin ja Pietarin välistä junayhteyttä yli puolella tunnilla.

Itärata nopeuttaa Helsingin ja Pietarin välistä junayhteyttä yli puolella tunnilla. Pietarin metropolialueella on kuusi miljoonaa asukasta. Kouvolan merkitys Suomen raideliikenteen tärkeimpänä risteyksenä kasvaisi ja työssäkäyntialueet laajentuisivat, joka toisi kasvua ja kilpailukykyä. Viime vuonna avatun säännöllisen tavarajunaliikenteen Kiinan ja Kouvolan välillä merkitys korostuisi.

Kuopio, Joensuu, Kouvola ja Porvoo ovat elinvoimaisia kaupunkikeskuksia, joiden roolia Suomen tulevaisuuden aluerakenteessa tulee edistää myös nopeilla junayhteyksillä. Itä-Suomen kaupunkien ja maakuntien saavutettavuus junalla on merkittävästi heikompi kuin Länsi-Suomen. Nykyisin junayhteys Kuopioon ja Joensuuhun kestää yli neljä tuntia, kun samalla maantie-etäisyydellä olevalle Seinäjoelle pääsee alle kolmessa tunnissa. Tilanne ei ole Itä-Suomen kehittymisen ja lähes miljoonan suomalaisen elinalueen kannalta edes kohtuullinen. Itä-Uudellamaalla ei ole henkilöjunaliikennettä lainkaan.

Porvoo-Kouvola–oikorata on kansantalouden ja ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta kannattavin vaihtoehto. Se parantaa Kuopion, Joensuun, Kouvolan, Porvoon ja maakuntien saavutettavuutta. Itäradan rakentamisen puolesta on laaja yksimielisyys koko Itä-Suomessa ja merkitys tulee ymmärtää myös Uudellamaalla. Itäradan vaikutuspiirissä olisi yli miljoona suomalaista ja satojatuhansia työpaikkoja. Itärata on vähintään yhtä kannattava hanke kuin Helsingin ja Turun välinen tunnin juna, ja se tulee toteuttaa mahdollisimman pian.

Outi Lankia, kaupunginhallituksen jäsen, Porvoo

Jenny Hasu, kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja, Kouvola

Antti Kivelä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Kuopio

Luetuimmat

Uusimmat uutiset