Lukijalta: Leikataan sieltä missä hyöty on suurin ja haitat kuntalaisille pienimmät

Kaupungin menoleikkaukset tulisi aloittaa sieltä, mistä säästöä saadaan eniten, nopeimmalla aikataululla ja kuntalaisille vähiten vahinkoa aiheuttaen. Julkisuudessa esitetyt virkamiesarviot osoittavat, että koulujen lakkautukset eivät automaattisesti tuo säästöä, joka kompensoisi aiheutuvat haitat. Tämä johtuu opetusalan työvoimavaltaisuudesta. Työvoimakustannusten voi päätellä olevan kokonaiskustannuksista vähintään samaa 80 prosentin luokkaa kuin tutkitusti terveydenhoitoalalla.

Kuten terveydenhoitoalallakin, opetusalalla ei organisaatiouudistuksissa yleensä irtisanota henkilökuntaa. Väheneminen tapahtuu eläköitymisen kautta. Tämä myönnetään julkaistussa arviossa. Jos siis eläköityminen on se todellinen keino kustannusten vähentämiseen, voidaan kysyä miksi kannattaisi yrittää kustannusten vähentämistä keskittämällä. Tuleehan keskittämisestä koululaisperheille merkittäviä haittoja.

Kouvolassa on vuosia lakkautettu kouluja, mutta saaduista säästöistä ei ole kuultu.

Rakennukset aiheuttavat kustannuksia, vaikka koulutoiminta niissä lopetettaisiinkin. Aina ei ole mahdollista etukäteen sanoa, saadaanko tyhjennetyt rakennukset myytyä vai täytyykö niitä ylläpitää tai purkaa. Rakennusten myyminen ei väestökadosta kärsivässä kaupungissa liene helppoa. Selvityksestä käy ilmi, että kouluja lakkautettaessa täytyy varautua rakentamaan uusia koulurakennuksia, tai tilojen laajennuksia lisääntyville oppilaskeskittymille.

Kouvolassa on vuosia lakkautettu kouluja, mutta saaduista säästöistä ei ole kuultu. Aiheutuneista haitoista sen sijaan on kuultu paljonkin. Siksi on ymmärrettävää, että Kouvolan poliitikot suhtautuvat epäluuloisesti väitteisiin keskittämisen tuomista säästöistä.

Uskon kaupungin hallinnon leikkaamisen tuovan säästöjä oleellisesti nopeammin ja suurempina kuin kouluverkon supistamisen. Oikein suunniteltuna haitat kaupunkilaisille jäävät vähäisiksi, tai niitä ei edes tule. Organisaatioita työkseni suunnitelleena tiedän, että johtamisen organisaatiota voidaan supistaa lähes rajattomasti, kun taas suoritusportaassa organisaation supistaminen voi johtaa tilanteeseen, jossa myös tehtävän työn määrää joudutaan supistamaan.

Jouni Suninen, kaupunginvaltuutettu (Suur-Kouvolan sitoutumattomat)