Lukijalta: Kouvolan johtavat viranhaltijat vastaavat Jouko Leppäselle: Kaupungin organisaatio ei ole 7—8-portainen

Kaupunkia kritisoidaan jatkuvasti ylisuuresta hallinnosta. Todellisuudessa hallinto- ja toimistohenkilöstöä on vajaa kahdeksan prosenttia koko henkilöstöstä, kirjoittavat kaupunginjohtaja Marita Toikka, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu ja talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Katja Juurikko

Nyt on aika myöntää, että palvelurakenteen muutos Kouvolassa on välttämätön, kirjoittavat Marita Toikka, Päivi Karhu ja Hellevi Kunnas.
Nyt on aika myöntää, että palvelurakenteen muutos Kouvolassa on välttämätön, kirjoittavat Marita Toikka, Päivi Karhu ja Hellevi Kunnas.

Virkamiesten näkökulmasta Kouvolan kaupunki ei ole sekaisin. Olemme tiukassa taloudellisessa tilanteessa, johon reagointi aloitettiin jo kesällä 2017 ja sitä on jatkettu. Vuodelle 2018 asetettiin säästötavoitteita, tämän vuoden talousarvioon sisällytettiin säästöjä ja nyt kesällä lisäsäästöjä. Käynnissä ovat palveluverkkoselvitykset sekä henkilöstösäästöjen hakeminen. Nopeita ratkaisuja talouden tasapainottamiseen on vaikea löytää ilman veroprosenttiin puuttumista, vaikka tavoitteena on, ettei sitä jouduta nostamaan.

Verotulojen osuus Kouvolan kaupungin alijäämästä 2018—2019 on noin 15 miljoonaa euroa. Tänä vuonna on tullut voimaan kolme eri muutosta: verotuksen joustava valmistuminen, tulorekisterin käyttöönotto sekä verokorttiuudistus. Verohallinto eikä Suomen Kuntaliitto ole pystyneet tekemään oikeaa arvioita verotuloista. Vuonna 2018 kaksi kolmesta kunnasta teki alijäämäisen tuloksen.

Nyt on aika myöntää, että palvelurakenteen muutos Kouvolassa on välttämätön.

Kymsoteen liityttiin, jotta sote-kustannukset saadaan aisoihin keskittämisen hyötyjen kautta. Kuntayhtymän ensimmäinen vuosi on ollut ennakoitua vaikeampi, ja sen tulos on jäämässä 16 miljoonaa alijäämäiseksi. Lisäksi Kouvolan maksuosuuksia on korotettu kahdesti. Kuntayhtymän on sopeutettava talouttaan vielä tänä vuonna.

Kouvolan kaupungin taloutta on tasapainotettu aiemmin muun muassa säästämällä henkilöstökuluista. Enää niistä ei saada yhtä suuria säästöjä. Noin 2100 kaupungin työntekijää siirtyi vuoden alusta Kymsoteen. Henkilöstömenojen osuus kaupungin kustannuksista on enää 25 prosenttia, entisen 40 prosentin sijaan.

Kaupunkia kritisoidaan jatkuvasti ylisuuresta hallinnosta. Todellisuudessa hallinto- ja toimistohenkilöstöä on noin 270 eli vajaa kahdeksan prosenttia koko henkilöstöstä. Hallintohenkilöstöä ovat johto- ja esimiestehtävissä työskentelevät, asiantuntijat, toimistohenkilöstö sekä vahtimestarit. He tekevät muun muassa lakisääteisiä viranomaistehtäviä, valmistelevat asioita päätöksentekoon sekä hoitavat kaupungin hallintoon, talouteen, henkilöstöön ja palveluihin liittyviä tehtäviä.

Vuodesta 2009 lähtien 40 prosenttia hallintohenkilöstön eläköitymisen myötä vapautuneista tehtävistä on jätetty täyttämättä. Määrää vähennetään edelleen noin 30 henkilötyövuodella vuoden 2020 loppuun mennessä. Hallintohenkilöstön kustannukset ovat vain 1,65 prosenttia kaupungin kokonaisbudjetista. Vaikka koko hallintohenkilöstö irtisanottaisiin, se ei Kouvolan taloutta pelastaisi. Lamauttaisi kyllä toiminnan, koska heitä tarvitaan päätöksenteon, viranomaistehtävien, kehittämisen ja strategisen johtamisen sekä palvelujen pyörittämiseen.

Kaupungin organisaatio ei ole 7—8-portainen. Luottamushenkilöt ovat jo hyväksyneet ensi vuodelle organisaation, jossa muun muassa poistuu palvelualueen esimiestaso sekä perusopetuksesta että varhaiskasvatuksesta, jolloin johtamisen tasoja näihin palveluihin jää neljä. Kouvolassa on 3 600 lasta päivähoidon piirissä, 7 400 perusopetuksen oppilasta, 1 200 lukiolaista ja yli 3 000 ammattiopiskelijaa sekä töissä yli 2 000 lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavaa ammattilaista. Tällaisen joukon ja palvelujen johtaminen ei onnistu ilman selkeää johtamisjärjestelmää ja tukipalveluja — se vaatii muutakin kuin vain kyseisen yksikön johtamisen.

Kouvola syntyi kymmenen vuotta sitten kuuden kunnan yhteenliittymänä. Väestömäärä on vähentynyt yli viidellätuhannella. Nyt on aika myöntää, että palvelurakenteen muutos Kouvolassa on välttämätön. Kaupungin toimialoilla on ollut käynnissä palveluverkkoselvitykset, joiden tuloksia käsitellään syksyn mittaan toimielimissä. Julkisuuteen tästä työstä nousee yleensä aina säästöt ja lakkautukset, mutta selvitysten taustalla on myös näkökulmia palvelujen kehittämiseen.

Meiltä vaaditaan nyt konkreettista päätöksentekokykyä. Väestömäärän ja väestön sijoittumisen pohjalta rakennettavan palveluverkon perusteella päätetään palvelutasosta ja henkilöstömitoitus päivitetään siihen sopivaksi.

Tilanne ei ole kuitenkaan mahdoton, mikäli olemme valmiit tekemään vaadittavat muutokset. Teemme myös erittäin hyvää yhteistyötä valtuuston puheenjohtaja Jouko Leppäsen kanssa.

Marita Toikka, Kouvolan kaupunginjohtaja

Päivi Karhu, henkilöstöjohtaja

Hellevi Kunnas, talousjohtaja