Lukijalta: Keskittämisen aineettomista haitoista ei Kouvolassa juuri puhuta

Kouvolaan aiottu kuntaveron korottaminen on esitys talousongelmien ratkaisun lykkäämiseksi. Ei sellaista pitäisi esittää lainkaan. Varottavaksi esimerkiksi käy kaupungin pääomarahaston tyhjentäminen, joka ei johtanut Kouvolan taloustilanteen paranemiseen. On säästettävä, ei kerättävä lisää rahaa kouvolalaisilta.

Säästöjä saadaan tarvittaessa monista kohteista, mutta nettosäästön saaminen kouluja lopettamalla on vaikeasti todistettavissa. Lopettamisten tueksi onkin otettu ”pedagogisia” syitä. Pidentyvät koulupäivät, suurenevat opetusryhmät ja ahtaammat tilat luovatkin yllättäen hyvän oppimisympäristön. Ollaanko siis oltu väärässä, kun on perinteisesti pyritty lähikouluihin, pienempiin opetusyksiköihin ja tilavampaan opetusympäristöön?

Tässä kaupungissa ei todellakaan mennä lasten ja nuorten tarpeet edellä.

Keskittämisen aineettomat haitat ovat aihe, josta ei Kouvolassa juuri puhuta. Suurten ihmismassojen aiheuttama ahdistus varsinkin pienimmille koululaisille, aiheutuvat psyykkiset ongelmat, erityisopetuksen lisääntyvä tarve, sekä lisääntyvä stressi koululaisten kotona jätetään huomiotta. Opettajilta ja oppilailta olen saanut erilaista viestiä kuin keskittämistä ajavilta tahoilta. Ihmiset haluavat pitää turvalliset lähikoulunsa, pienryhmänsä ja tutut opettajansa. Kouvolassa on kärkihankkeena muun muassa huviveneilyn tukeminen, mutta ei lasten ja nuorten lähikoulujen säilyttäminen. Tässä kaupungissa ei todellakaan mennä lasten ja nuorten tarpeet edellä.

On kyseenlaista tarvitaanko koulujen lakkauttamisia ja veronkorotusta enää siinä vaiheessa, kun on uudistettu perusteellisesti kaupungin organisaatio, tehty kaikki mahdolliset henkilövähennykset, lopetettu ei-lakisääteisten toimintojen rahoittaminen, luovuttu nettokuluja aiheuttavista rakennuksista, joita ei ole välttämätöntä ylläpitää, lopetettu tuki Poikilolle ja muille ei-välttämättömille kohteille, ajettu minimiin tai lopetettu kulttuurin ja huippu-urheilun tuki, lopetettu uusien investointien tekeminen toistaiseksi, ja tutkittu mahdollisuus siirtää tai porrastaa aloitettuja investointeja.

Jouni Suninen,

kaupunginvaltuutettu (Suur-Kouvolan sitoutumattomat)

Luetuimmat

Uusimmat uutiset