Lukijalta: Biojätelaitoksen myynnistä on tiedotettu avoimesti

Kaupunginvaltuutettu Pekka Korpivaara (kok.) kirjoitti tämän lehden Mielipide-palstalle (25.11.) Kouvolan Veden omistaman biolaitoksen myynnin avoimuudesta ja tiedottamisesta tavalla, johon on nyt mielestämme syytä vastata.

Kouvolan Vesi Oy on hakenut konsernijaostolta kaupungin konserniohjeen mukaisesti ennakkokäsitystä keväällä 2018 jätevesilietteen ja biolaitoksen kilpailuttamiseen sekä myyntiin. Yhtiö teki asiasta virallisen ilmoituksen sekä tiedotti tästä tiedotusvälineille ja omilla verkkosivuillaan 4.4.2018. Omistaja eli Kouvolan kaupunki oli asiasta hyvin informoitu. Kilpailutuksen päätyttyä asiasta tiedotettiin vastaavalla tavalla 28.8..

Koska itse biolaitokselle ei yllä mainitussa kilpailutuksessa löytynyt palveluntuottajaa, yhtiö jatkoi kilpailuttamista Kouvolan kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Tästä tiedotettiin myös yhtiön verkkosivuilla 16.11.

Kouvolan Vesi on tiedottanut avoimesti ja johdonmukaisesti biolaitoksen myynnistä kaupunkilaisille sekä käynyt avointa vuorovaikutusta Kouvolan kaupungin virka- ja luottamushenkilöiden kanssa koko myyntiprosessin ajan. Yhtiön kaiken viestinnän lähtökohtana on vesihuoltolain ja julkisuuslain edellyttämä avoimuus.

Tuukka Forsell, Kouvolan vs. kaupunginjohtaja

Timo Kyntäjä, Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtaja