Lukijalta: Kieli kehittyy, kun asenteet sukupuolivähemmistöjä kohtaan kehittyvät

Lääkäri Hannu Hurri kirjoitti (KS 4.9.) mielipidekirjoituksessaan termin “cis-sukupuolinen” tarpeellisuudesta. Cis-sukupuolisella tarkoitetaan henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta – siis henkilöä, joka ei ole transsukupuolinen. Hurri ilmaisee kokevansa termin turhana vedoten Raamattuun ja 70-luvun lääketieteenopintoihin, ja pitää “tavallista miestä” riittävänä terminä kuvaamaan cis-sukupuolista miestä.

Kouluterveyskyselyn mukaan suomalaisista nuorista – myös Kouvolan – viitisen prosenttia kokee sukupuolensa muuksi kuin syntymässä määritellyksi sukupuoleksi. Transsukupuoliset nuoret ovat erittäin haavoittuvainen ryhmä ja heillä esiintyy muuta väestöä enemmän masennusta ja ahdistuneisuutta sekä itsetuhoisuutta. Tutkimusten mukaan transsukupuolisuus ei itsessään altista mielenterveysongelmille, mutta syrjintä ja epänormaaliksi leimaaminen altistavat.

Meidän aikuisten ei tulisi ylläpitää syrjiviä asenteita, vaan olla nuorten tukena ja antaa heille tilaa elää omana itsenään. Olen koulupsykologin työssäni joutunut lukemaan potilasasiakirjoja, joissa on käytetty transsukupuolisen vastaparina sanaa "normaali". Minkälaisen viestin tämä lähettää nuorelle? Aikanaan on ehkä keskusteltu siitä, onko termi "oikeakätinen" tarpeen, kun yhtä hyvin voidaan puhua normaaliudesta.

Jos Hurri perustaa ammattitaitonsa 70-luvun opetuksiin ja Raamattuun, vastustaako hän yhtä kiivaasti kaikkea 80-luvun alun jälkeen tapahtunutta tieteellistä ja kielellistä kehitystä? Jos ei, minkä takia juuri sana “cis-sukupuolinen” herättää näin suurta vastustusta?

Ave Valojää, koulupsykologi, Kouvola