Lukijalta: On se hienoa, että Kouvolassa terveydenhuoltoa ohjataan nyt hallitusti. — Vai onko sittenkin kysymyksessä julkisen terveydenhuollon alasajo?

Nyt on anteeksipyynnönaika niin Kouvolan kaupungin kuin Kymsoten terveydenhuollosta vastaavilta. Kouvolassa niin kuin koko maakunnassa on terveydenhuolto järjestetty täysin lainmukaisesti. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sanoo, että potilaan on ”oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat”. Eli jos ja kun voimavaroja ei ole, niin potilas voidaan jättää hoitamatta niin kauan kuin voimavaroja vapautuu. Voimavaroja saattaa vapautua kirurgiselta puolelta patologille, jolloin lain kirjan on täytetty. Tosin laissa puhutaan aikarajoista, jos kysymys on kiireellisestä hoidontarpeesta. Aikarajat ilmeisesti voidaan ylittää, jos voimavaroja ei ole.

Törmäsin äskettäin tilanteeseen, jossa potilas oli käynyt Poksin päivystyksessä, josta hänet ohjattiin verikokeisiin ja edelleen kehotettiin hakeutumaan kiireellisesti omaan terveyskeskukseen. Sieltä henkilö sai kiireellisen päivystyslähetteen Poksiin tutkimuksiin. Poksissa kyseisiä tutkimuksista vastaava lääkäri kieltäytyi tekemästä tutkimusta. Lääkäri vetosi resurssipulaan kehottaen hakeutumaan päivystykseen uudelleen, jossa tulisi tutkia, onko kysymyksessä niin sanottu kiireellinen tapaus.

Vai onko sittenkin kysymyksessä julkisenterveydenhuollon alasajo?

Toisena vaihtoehtona Poksissa esitettiin yksityissektorille kääntymistä. Tosin sekin vaatii lääkärinlähetteen, koska julkisen puolen lähete ilman maksusitoumusta ei pelaa, niin on hakeuduttava yksityissektorin lääkärille. Vaivojensa vankina olleelle on jäänyt epäselväksi, onko vaiva kiireellinen vai ei. Asiaa selvitetään nyt yksityissektorilla.

On se hienoa, että Kouvolassa terveydenhuoltoa ohjataan nyt hallitusti, niin kuin eräs tolkun ihminen totesi Carean hallituksessa. Vai onko sittenkin kysymyksessä julkisen terveydenhuollon alasajo?

Merkillepantavaa on se, että vaikka Kouvola on suurin maksaja Kymsotessa, niin Kouvolan terveyskeskukset eivät voi lähettää tutkimuksiin Koksiin, vai onko tässä valinnanvapaus ymmärretty väärin.

Anssi Tähtinen, Kouvola