Lukijalta: Hyviä toimintoja ei saa lakkauttaa – Palveluilla on elinvoiman kannalta merkittävä vaikutus

Olemme taloudellisessa tilanteessa joutuneet tekemään säästöpäätöksiä suurina kokonaisuuksina.

Sain yhteydenoton kuntalaisiltamme keväällä ja pyysin kaupunkia selvittämään mahdollisuuden säilyttämään alla esitetyt palvelut ja niiden toiminnan mahdollistaminen. Näitä olivat: Vuohijärven uimarannan, jääkiekkokaukalon, hiihtolatujen sekä valaistun pururadan ylläpito.

Valtuustoaloitteessa pyysin (1.) uudelleen selvittämään, että palvelut pysytään jatkossakin toteuttaman kaupungin ylläpitäminä palveluina ja valvontana, kuntalaisten alueellisen tasa-arvoisen elinympäristön toteutumiseksi sekä vastuusta strategiamme mukaisesti ympäristön sekä elinvoiman näkökulmasta.

Lisäksi pyysin (2.) aloitteessa vastaavan selvityksen myös muilta taajama-alueilta, joista on tehty vastaava leikkauspäätös. Tasavertaisesti kaikilla taajama-alueilla on tehtävä selvitys, vaikuttavuuden arviot sekä selvitys velvollisuudesta ja pidemmästä hyötysuhteesta säilyttää toiminnot kaupungin alaisina. Lisäksi pitää selvittää mahdollisuudet työskentelystä yhdessä kyläyhdistysten kanssa sekä kehittämisen näkökulmasta alueiden aluetoimikuntien kanssa.

Lisäksi (3.) valtuustoaloitteessa ehdotuksena oli, että samalla selvitetään tuki yhdistyksille muun muassa hankehakuihin esimerkiksi aluetoimikuntien avulla.

Palveluilla on elinvoiman kannalta merkittävä vaikutus, kun taas taloudellisena säästönä pieni. Palveluiden tuoma sosiaalinen pääoma suurta ja siten myös taloudellinen hyöty pidemmällä aikavälillä.

Aloitteen liitteenä toimitin kansalaisadressin kaupungille koskien Vuohijärven asiaa. Meidän tulee adressin mukaisesti varmistaa, että kaupungilla on mahdollisuus tukea esimerkiksi Vuohijärven kokonaisuutta riittävällä panostuksella.

Muitakin asioita on työn alla, mutta tässä yksi niistä. Toimivia ja käytössä olevia toimintoja ei saa lakkauttaa, vaan keksiä keinoja niiden toiminnan säilyttämiseksi.

Niina Ristolainen, kaupunginvaltuutettu, sd.