Lukijalta: Nykyevakot verrattavissa käpykaartilaisiin

Karjalan Liiton puuhamiehet toivat (KS 24.12 .) hyvin selkeästi esille sen, mikä ero nykyisillä niin kutsutuilla pakolaisilla, tai oikeammin turvapaikanhakijoilla, on verrattuna Karjalan evakoihin. Käsitteitä pyritään julkisuudessa sotkemaan aivan tarkoituksella. Pyrkimyksenä on saada kansan myötätunto uusien tulijoiden vastaanottamisen puolelle. Tämän ajatellaan onnistuvan parhaiten, jos tulijat saadaan samaistettua kansamme omiin kohtaloihin.

Karjalan evakoista nykyisin Suomeen tulevat turvapaikanhakijat erottaa myös eräs sellainen seikka, jota Karjalan Liitonkaan edustajat eivät muuten asianmukaisessa tekstissään huomioineet. Turvapaikanhakijoista kukaan ei ole joutunut pakenemaan maahan tunkeutuvaa aggressiivista suurvaltaa, ja sen armeijaa. Nykyiset turvapaikanhakijat lähtevät etsimään parempaa tulevaisuutta lähinnä itse aiheutettujen sisällissotien ja monikulttuuristen levottomuuksien tähden.

Jos Suomeen viime vuosien aikana tulleiden turvapaikanhakijoiden kohtaloista haluaa etsiä yhtymäkohtia oman kansamme tapahtumiin, voi tulijoita parhaimmillaan verrata lähinnä sotilaskarkureihin, eli niin kutsuttuihin käpykaartilaisiin. Vuonna 2015 tuli Suomeen ennätysmäärä, eli yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Heistä karkeasti laskettuna noin kolmannes tuli Irakista, ja näistä irakilaisista yli kolme neljästä oli asevelvollisuusikäisiä miehiä. Suomeen saapuneiden irakilaisten kertomukset hakemustensa perusteista ovat lähes identtisiä. Irakista on lähdetty, koska Irakin armeija tarvitsi miehiä sotaan ääri-islamistista ISIS-liikettä vastaan. Jostain syystä nämä nuorukaiset eivät halunneet sotia islamisteja vastaan, vaan tulivat Suomeen.

On syytä huomauttaa, että suurin osa Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista ei saa lainmukaista pakolaisstatusta, tai muuta pakolaisuuteen perustuvaa oleskelulupaa. Tästä huolimatta he pyrkivät jäämään laittomasti maahan, eivätkä suostu poistumaan. Tällaisten huijareiden vertaaminen Karjalan evakoihin on historian vääristelyä. En usko, että monikaan nykyisistä turvapaikanhakijoista suostuisi viljelemään pientilaa jossain perämetsässä, kuten evakot aikanaan. Edelleenkään en usko, että monikaan suomalainen, joka muuten näitä ”pakolaisia” evakoihin haluaa verrata, tähän suostuisi.

Juho Eerola, kansanedustaja (ps.), Kotka