Lukijalta: Asunnottomuutta on Kouvolassakin – Sytytä Asunnottomien yönä lauantaina kynttilä tai valo ikkunallesi

Elämänhallinnan haasteet, päihteiden käyttö ja rahapelaaminen voivat aiheuttaa velkaantumista ja vaikeuttaa kykyä hoitaa omia talousasioita. Lisäksi työttömyys on lisääntynyt rajusti koronan myötä.

Taloushuolet, tukien viivästyminen ja jopa huoli vuokran tai asuntolainan lyhennysten maksamisesta koskettaa nyt myös monia, joiden talous on aiemmin ollut kunnossa.

Asunnottomuus koskee vajaata 5 000:ta ihmistä Suomessa. Suurin osa asunnottomista on pääkaupunkiseudulla, mutta asunnottomuus koskee myös meitä kouvolalaisia.

Vuonna 2019 Kouvolassa oli virallisesti 11 asunnotonta. Piiloasunnottomuuden määrää on vaikea arvioida, joten luku on paljon virallista lukua suurempi. Asunnottomuus ei ole vain yksilön asia, sillä se kuormittaa läheisiä niin henkisesti kuin valitettavan usein myös taloudellisesti. Mikäli vaikeuksissa olevan velkoja maksetaan hänen puolestaan, se mahdollistaa vaikeuksissa olevan lisävelkaantumisen ja lisäksi velkaantumisen auttajan osalta. Näin velkaantuneita voikin olla pian jo kaksi.

Kouvolassa keskusteltiin keskiviikkona moniammatillisesti asunnottomuudesta ja saatiin alulle hyviä ideoita työhön. Riittävä ja varhain saatu tuki ehkäisevät tehokkaasti velkaantumisen ja asunnottomuuden syntymistä.

Tukea tarjoavat esimerkiksi talous- ja velkaneuvonta, aikuissosiaalityö, seurakuntien diakoniatyö, etsivä nuorisotyö ja Kakspy ry:n läheistyö. Keskustelussa todettiin, että Kouvolan asunnottomuus ja sen mukanaan tuomat lisähaasteet liittyvät päihteiden käyttöön, rahapelaamiseen ja läheisten jaksamiseen.

Kaupungista puuttuu hätämajoitus, joka estäisi esimerkiksi häätötilanteessa kadulle joutumisen ja vähentäisi läheisen tarvetta auttaa ja tukea.

Lauantaina 17. lokakuuta vietetään jälleen valtakunnallista Asunnottomien yötä, jolloin jokainen meistä voi osoittaa tukensa asunnottomille. Sytytä Asunnottomien yönä kello 19 kynttilä tai valo vaikka omalle ikkunallesi.

Kouvolassa kerättiin lokakuun aikana lämpimiä asusteita, ja ne lahjoitetaan apua tarvitseville paikoissa, joissa heitä kohdataan. Kiitos kaikille lahjoittajille!

Asunnottomuuteen, piiloasunnottomuuteen ja vähävaraisuuteen sekä näiden ennalta ehkäisyyn on tärkeää panostaa niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin perusteltuna. Autetaan ajoissa!

Heli Vaija, aluekoordinaattori, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Laura Sillanpää, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori, Kouvolan kaupunki