Lukijalta: Ei ole kovin rakentavaa arvostella vasta alkukiihdytyksessään olevaa Kymsotea

Kymenlaakson keskussairaalan Koksin sijaintipaikka Kotkaan on määritelty jo 1950 luvulla. On muistettava, että olemme pieni maakunta, jossa on jatkossa yksi keskussairaala ja sen lisäksi kuntoutuksen ja perusterveydenhuollon sairaala Kotkassa sekä Ratamo-sairaala Kouvolassa, missä toimii myös muutamien erikoisalojen poliklinikat.

Kymsote on ollut iso fuusio, joka vaatii aikaa ja sillä pitää antaa työrauha. Jos alkukiihdytyksessä arvostellaan muutaman kuukauden jälkeen keskeneräistä toimintaa, emme pidä sitä kovinkaan rakentavana tapana viedä maakunnassa yhdessä asioita eteenpäin. Pitää muistaa, että uusien toimintatapojen sisäänajo on iso haaste noin 6 300 työntekijän organisaatiolle.

Väitämme läheltä toimintaa seuranneena ja päättäjinä, että olemme osaavissa käsissä.

Kymsoten hallitus puheenjohtajan johdolla on paljon vartijana. Väitämme läheltä toimintaa seuranneena ja päättäjinä, että olemme osaavissa käsissä nyt ja jatkossa. Yhtiön ylin johto nauttii arvostusta ja kompassi osoittaa oikeaan suuntaan.

12 kohdan kehittämisohjelma kuntayhtymässä takaa meille hyvät edellytykset jatkossa. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi isommalla organisaatiolla on isommat hartiat kehittää toimintaa pitkäkestoisesti päivä päivältä paremmaksi.

Tiedämme, että tulossa on paljon hyviä asioita, joista koko maakunta on hyödyn saajana ja ennen kaikkea asiakkaat tulevat saamaan laadukkaampaa ja parempaa hoitoa.

Paljon keskustelua aiheuttanut leikkausten keskittämisestä Kotkaan voidaan vain todeta, että valtioneuvoston päivystysasetus määräsi Helsingistä käsin, että leikkaukset keskitetään Kymenlaakson keskussairaalaan. Päätöstä ei ole tehty Kymsoten hallituksessa.

14 uutta ja modernia leikkaussalia tulevat olemaan osaavan henkilökunnan kanssa tehokkaassa päivittäisessä käytössä. Leikkaussaleista kaksi on angiosaleja eli sydäntutkimuksia ja toimenpiteitä varten

2017 kuuden kunnan tekemää perussopimusta ja 2018 hyväksyttyä sopimusta pitäisi kaikkien vastuuntuntoisten politiikkojen noudattaa nyt ja jatkossa. Jokaisen kuntayhtymän jäsenkunnan on velvollisuus valvoa omia etujaan kuntalaistensa parhaaksi. Me teemme sitä omalta osaltamme parhaamme mukaan taataksemme tasapuoliset terveydenhuollon palvelut koko maakuntaan.

Birgit Koskela,Kymsoten hallituksen jäsen, (kok.)

Jukka Silen, Kymsoten hallituksen varajäsen, (kok.)