Lukijalta: Suhdeluvuilla kikkaillaan päiväkodeissa päivittäin

Kouvolalainen lastentarhanopettaja kirjoittaa siitä, miten monta lasta yhden kasvattajan vastuulla päiväkodeissa on.

Katja Juurikko

Päiväkotien arjessa harmaita hiuksia aiheuttavat suhdeluvut eli se, kuinka monta lasta yhden kasvattajan vastuulla saa olla. Kuvituskuva.
Päiväkotien arjessa harmaita hiuksia aiheuttavat suhdeluvut eli se, kuinka monta lasta yhden kasvattajan vastuulla saa olla. Kuvituskuva.

Keskustelu varhaiskasvatuksen ympärillä käy kuumana niin eduskunnassa kuin sosiaalisessa mediassakin. Vaaditaan palkankorotuksia ja kiistellään siitä, kuka on tarpeeksi pätevä työskentelemään päiväkodissa tulevaisuudessa.

Ammattitaitoista henkilöstöä tarvitaan lisää, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että merkittävin yksittäinen suoraan varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttava tekijä on ryhmäkoko. Liian suuressa lapsiryhmässä lapsi oppii vain selviytymisen taitoja ja hänen sosiaalinen ja psykologinen kehityksensä vaarantuvat.

Lain mukaan ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä kolmea kasvattajaa vastaava määrä lapsia. Päiväkotien arjessa harmaita hiuksia aiheuttavat suhdeluvut eli se, kuinka monta lasta yhden kasvattajan vastuulla saa olla.

Tilanne voi ehkä olla laillinen, mutta siitä huolimatta vaarallinen ja täysin epäinhimillinen.

Suhdelukuihin vedoten ryhmäkokoja voidaan kasvattaa lähes rajattomasti, sillä osaviikko- tai osapäivähoidossa olevat lapset eivät näissä tilastoissa näyttäydy kokonaisina lapsina ollenkaan. Käytännössä samalle paikalle sijoitetaan useampia ”puolikkaita” lapsia, vaikka he olisivatkin hoidossa samaan aikaan.

Lain mukaan näin ei kuitenkaan tulisi toimia. Suhdelukuviidakossa on päässyt kokonaan unohtumaan asian inhimillinen puoli: lapset eivät ole numeroita. Jokainen lapsi on oma ainutlaatuinen ja kokonainen persoonansa.

Suhdeluvuilla kikkaillaan päiväkodeissa jatkuvasti. Kun joku henkilökunnasta sairastuu, on koulutuksessa tai vuosilomalla, sijaista ei useinkaan palkata, koska kyseessähän on vain lain sallima tilapäinen suhdeluvun ylitys. Lain mukaan tilapäinen ylitys ei kuitenkaan saisi kestää koko päivää.

Lisäksi suhdelukuja tarkastellaan yksikkö- eikä ryhmäkohtaisesti. Jostain yksikön toisesta lapsiryhmästä tai päiväkodista saattaa puuttua muutamia lapsia ja henkilökuntaa on näin ollen siellä laskennallisesti liikaa. Tällöin koko yksikön tasolla suhdeluku voi näyttää ihan hyvältä.

Päiväkotien johtajat ja heidän esimiehensä piiloutuvat mielellään näiden suhdelukujen taakse, vetoavat siihen että laskennallisesti lakia ei rikota. Tilanne voi ehkä olla laillinen, mutta siitä huolimatta vaarallinen ja täysin epäinhimillinen.

Liian alhainen henkilöstömitoitus ja lapsen kasvulle ja kehitykselle haitallisen suuret lapsiryhmät nakertavat varhaiskasvatuksen laatua ja aiheuttavat vaaratilanteita päiväkotien arjessa joka päivä.

Lastentarhanopettaja

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.