Pääkirjoitus: Kymsoten yhtymävaltuuston äänivallalla on Kouvolalle lähinnä henkinen merkitys – Aika näyttää, päädytäänkö valtuustossa jatkossa äänestyksiin

Kouvolalla on sote-kuntayhtymä Kymsoten valtuustossa enemmistö eli 58 prosenttia äänistä.

Tähän tulokseen päätyi Itä-Suomen hallinto-oikeus. Viime viikolla antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus katsoo, että kuntayhtymän perussopimusta on noudatettava kirjoitetussa muodossaan.

Perussopimuksessa todetaan, että kullakin yhtymävaltuustojäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti. Kouvolan kymmenellä yhtymävaltuutetulla on Kouvolan väkiluvun perusteella yhteensä 830 ääntä ennen äänileikkuria.

Leikkurilla varmistetaan se, että yksittäisen kunnan äänimäärä voi olla enintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Leikkurin jälkeenkin Kouvolalle jää 58 prosenttia äänistä.

Perussopimusta tulkittiin pitkään siten, että kullakin kunnalla on yksi ääni alkavaa tuhatta asukasta kohti. Tällä tavalla etelä on ollut niskan päällä.

Yhtymävaltuustossa ei ole äänestyksiin päädytty. On arvailujen varassa, onko äänestämättömyyden yksi syy ollut Kouvolan tieto siitä, että äänestys päättyisi joka tapauksessa tappioon.

Hallinto-oikeuden päätöksellä on todennäköisesti lähinnä henkinen merkitys. Kouvola saa käytännössäkin sen painoarvon, joka kaupungille on paperilla jo pitkään kuulunut. Enemmistöasema voi näkyä keskustelujen jälkeen esimerkiksi talousarvion linjauksissa.

Tosin yhtymähallituksella on operatiivisessa toiminnassa merkittävä valta. Hallituksessa voimasuhteet ovat yhä etelän hyväksi.

Peli kuitenkin jatkuu: Kotka on ilmoittanut valittavansa äänivaltapäätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Etelässä katsotaan, että perussopimuksessa on kirjausvirhe.

Perussopimus on hyväksytty kaikissa kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustoissa. Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä kertoo, että ainakaan etelässä ei tiedetty tai ymmärretty, millaisen paperin he hyväksyvät.

Valitus ei myöskään edistä sopuisaa yhteiseloa alueellisesti tasa-arvoisten sote-palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä.