Pääkirjoitus: Kouvola on kova kiinteistöverottaja — Korkea vero on myös riski

Kouvola verottaa kiinteistöjä kovalla kädellä. Sekä yleinen kiinteistövero (1,45 prosenttia) että vakituisen asunnon kiinteistövero (0,65 prosenttia) ovat täällä maan kärkiluokkaa. Taustalla on ollut kaupungin rahapula: vaikeina vuosina tehtiin useita korotuksia. Kiinteistöveroja hilattiin ylöspäin, kun ei haluttu puuttua kunnallisveroon.

Kiinteistöveron merkitys kuntien taloudelle on lisääntynyt viime vuosina ja kasvaa yhä. Se on kunnille vakaampi tulomuoto kuin esimerkiksi suhdanteista riippuvainen yhteisövero. Lisäksi tulossa oleva sote- ja maakuntauudistus kaventaa kuntien talouden liikkumavaraa: kunnilta poistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja, mutta samalla myös kunnallisveron tuotto pienenee merkittävästi.

Sote- ja maakuntauudistuksen kaikkia vaikutuksia kuntiin on vaikea arvioida. Koska näkymä on epäselvä, Kouvolassa ei lähiaikoina todennäköisesti uskalleta alentaa kiinteistöveroja.

Korkea vero on Kouvolalle kuitenkin myös riski. Kiinteistöverot nostavat Kouvolan muuten melko kohtuullisia asumiskustannuksia ja voivat näin heikentää kaupungin vetovoimaa muuttoa miettivien silmissä.

Kiinteistöveroja on moitittu siitä, ettei veron muodostumisessa oteta riittävästi huomioon rakennusten vanhenemista ja arvon kehitystä. Tähän on suunnitteilla muutos: rakennusten verotusarvossa aiotaan jatkossa ottaa huomioon alueelliset erot hintakehityksessä. Tässä käytetään muun muassa asuntokauppatietoja pitkältä aikaväliltä.

Uudistus kuulostaa oikeudenmukaiselta. Tällöin kiinteistövero ei oletettavasti kurita niin pahasti esimerkiksi syrjäseutujen omakotiasujia.