Pääkirjoitus: Huolestuttavia tutkimuksia koulumaailmasta

Kuluvalla viikolla on kerrottu kahdestakin tutkimuksesta, jota antavat aihetta huolestua opetuksen ja oppilaiden tilasta. Toinen koskettaa enemmän poikia, toinen tyttöjä.

Helsingin Sanomat uutisoi vielä julkistamattomasta tutkimuksesta, jonka mukaan digitaalisuuden lisääntyminen ja oppilaslähtöiset opiskelumetodit, kuten niin sanottu ilmiöoppiminen, ovat heikentäneet oppimistuloksia.

Tutkija Aino Saarisen mukaan oppilaan omatoimisuutta korostava ilmiöoppiminen on lisännyt oppilaiden epätasa-arvoa. Hyvät oppilaat menestyivät edelleen, mutta riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden, esimerkiksi lähtökohtaisesti poikien, tulokset huononevat. Osa oppilaista kaipaa pärjätäkseen enemmän ohjausta ja kontrollia, mikä ei sinänsä ole ongelmana uusi. Samasta asiasta on puhuttu paljon myös ammattikoulun uudistumisen yhteydessä.

Opetusmenetelmiä voidaan uudistaa, mutta digilaitteista ei enää päästä eroon, eikä ole syytäkään. Ongelmat eivät johtune koneista vaan siitä, miten niitä käytetään. Digilaitekin on hyvä renki, mutta huono isäntä

Eilen julkistettu toinen tutkimus kertoo seikasta, joka myös heikentää oppimista. Helsingin yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan kiire ja suorituspaineet vaivaavat lapsia ja nuoria, erityisesti tyttöjä. Lukiolaisista 18 prosenttia kokee koulu-uupumista ja jopa 45 prosenttia oli stressaantuneita. Edes harrastukset eivät auta, vaan ne voivat pahimmillaan lisätä painetta.

Yhteiskunnassa korostetaan suorittamista ja menestymistä, mutta lasten ja nuorten kanssa ei pitäisi mennä liiallisuuksiin. Myös lepoa ja palautumista tarvitaan, oravanpyörään ehtii myöhemminkin.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi