Pääkirjoitus: Käräjäkanslian torjuntavoitto

Kouvola sai tällä viikolla kaksi hienoa uutista oikeusmaailmasta. Vuoden 2022 loppuun mennessä Kouvolan käräjähenkilöstön määrä kasvaa kaikkiaan 35:stä noin 80:een. Kouvolaan siirtyvät kaikki Kotkan kanslian virat ja istunnot. Jo ensi keväänä Kouvolaan rekrytoidaan 16 käräjäsihteeriä käsittelemään riidattomia velkomusasioita.

Lisäksi Itä-Suomen hovioikeuden noin 10 työpaikkaa säilyvät Kouvolassa toistaiseksi. Henkilöstöä ollaan oltu siirtämässä Kuopioon vuodesta 2014 asti. Silloin Kouvolan hovioikeus yhdistettiin Kuopioon perustettuun Itä-Suomen hovioikeuteen.

Ajat ovat kaikesta huolimatta muuttuneet. Kymenlaakson käräjäoikeuden laamanni Markku Almgren muistelee, että vuonna 1996 pelkästään Kouvolan hovioikeudessa työskenteli 65 henkilöä. Sen lisäksi kaupungissa oli käräjäoikeus ja Kymen lääninoikeus. Kun lääninoikeuden seuraaja Kouvolan hallinto-oikeus siirtyi Kuopioon vuonna 2014, sen henkilöstömäärä oli noin 30.

Oikeushallinnon työpaikkojen vähentyminen on ollut valtakunnallinen suuntaus jo pidemmän aikaa. Suomessa on ajettu politiikkaa, jossa hallintoa keskitetään. Lisäksi työ on siirtynyt sähköiseen muotoon. Almgrenin mukaan esimerkiksi haastehakemuksista yli 90 prosenttia toimitetaan nykyään sähköisesti.

Suuntaus tulee taatusti jatkumaan. Oikeushallinnon tyhjäksi jääneitä eläkevirkoja ei läheskään aina täytetä.

Valtionhallinnon keskittämisideologia on lyönyt Kouvolaa kovaa. Kun muuta ei voi, on syytä iloita edes suhteellisista voitoista. Kouvola tulee olemaan valtakunnallisesti merkittävä oikeuspaikkakunta myös tulevaisuudessa.

Uusimmat uutiset