Pääkirjoitus: Maakuntaliitto on hankalassa välikädessä oikoradan ja rantaradan kanssa — Liiton tulisi katsoa koko maakunnan etua

Helsingistä itään kaavailtu mahdollinen uusi rata on hankala asia Kymenlaakson liitolle. Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan kulkeva oikorata nousi esiin keväällä, kun Itä-Suomen maakuntaliitot kaivoivat naftaliinista vanhan suunnitelman. Liitot toivovat nopeampaa junayhteyttä pääkaupunkiseudulle.

Uusi rata olisi erittäin hyvä uutinen Kouvolalle, sillä se lyhentäisi Kouvolan ja Helsingin välisen matka-ajan alle tuntiin. Ratahanke on kuitenkin vasta haave, sillä tässä vaiheessa sitä vasta esitetään valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Myös rahoitus puuttuu.

Yksi mahdollinen hidaste on se, että Kouvola—Porvoo-väli on merkattu Kymenlaakson maakuntakaavassa vain mahdolliseksi ratayhteydeksi. Kotkan kautta kulkeva niin sanottu rantarata on kirjattu kaavassa pääradaksi — Kymenlaakso siis asettaa rantaradan etusijalle.

Loppukesästä Itä-Suomen maakuntaliitot lähestyivät Kymenlaakson liittoa ja toivoivat tukea Porvoon ja Kouvolan kautta kulkevalle linjaukselle. Tukea ei herunut: Kymenlaakson liitto pitää rantaradan kaavassaan ensisijaisena vaihtoehtona.

Kymenlaakson liitto on ikävässä välikädessä. Rantarata hyödyttäisi Kotkaa, uusi Porvoon kautta kulkeva oikorata puolestaan Kouvolaa. Tällaisissa tapauksissa maakuntaliiton tulisi katsoa koko maakunnan etua tulevaisuudessa.

Vähimmäisvaatimus on se, että ratalinjaukset asetettaisiin maakuntakaavassa samanarvoisiksi. Nyt syntyy ikävä vaikutelma, että maakuntaliitto ajaa ensisijaisesti Etelä-Kymenlaakson etua. Kannattaa muistaa myös se, että Porvoon—Kouvolan-oikorata hyödyttäisi paitsi Pohjois-Kymenlaaksoa, myös laajasti koko itäistä Suomea.