Pääkirjoitus: Yksinäisyys nakertaa kouvolalaisten elämänlaatua

Tuoreen kyselyn mukaan joka viides kouvolalainen voi huonosti tai potee yksinäisyyttä. Kysely toteutettiin kaupungin verkkosivujen kautta, ja siihen vastasi runsaat 400 henkilöä.

Tulokset on otettava viitteellisinä, sillä vastaajien joukko edustaa vain noin puolta prosenttia Kouvolan asukkaista ja tutkimuksen sukupuoli- ja ikäjakauma on vinoutunut. Tästä huolimatta yksinäisten määrä tuntuu hätkähdyttävän suurelta.

Yksinäisyys tuntuu myös keskittyvän muutamille alueille Kouvolassa: yksin ollaan postinumeroalueilla 45200 ja 45100. Edelliseen kuuluvat Tornionmäki, Viitakumpu ja Käpylä, jälkimmäiseen muun muassa Kouvolan keskusta ja osa Kaunisnurmesta.

Vastaajien mukaan sosiaaliset suhteet vahvistaisivat hyvinvointia. Niiden puute toimii toisin päin: se nakertaa elämänlaatua. Lääkkeeksi tarjotaan muun muassa harrastus- ja yhdistystoimintaan osallistumista ja erilaisia kohtaamispaikkoja. Kolmas sektori eli erilaiset yhdistykset tekevätkin yksinäisyyden torjunnassa ansiokasta työtä. Samalla on ristiriitaista, että moni yhdistys valittelee jäsenpulaa — erityisesti vastuunkantajien vähäisyyttä.

Yksi huolestuttava piirre on tutkimuksessa esiin noussut nuorten ja nuorten aikuisten yksinäisyys. 16—29-vuotiaista liki kolmasosa kertoo kokeneensa yksinäisyyttä. Nuorten yksinäisyyden lisääntyminen näkyy myös valtakunnallisissa tutkimuksissa, mutta ei aivan näin isona.

Oma perhe tai koulu voivat auttaa nuoria sosiaalisten suhteiden harjoittelussa. Perhe omalla esimerkillään — koulussa puolestaan voidaan käyttää opetusmenetelmiä, jotka kannustavat tutustumaan toisiin ja toimimaan ryhmässä.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset