Pääkirjoitus: Jos Kouvola haluaa ajaa uuden oikoradan asiaa, sen pitää lähteä mukaan suunnitteluyhtiöön

Väyläviraston tällä viikolla julkaisema vertailu itäisistä ratavaihtoehdoista toi Kouvolalle sekä huonoja että hyviä uutisia.

Väyläviraston mukaan kokonaistalouden kannalta paras vaihtoehto olisi korjata nykyistä rataverkkoa. Tämä arvio on kolaus Kouvolan yhdessä itäsuomalaisten kaupunkien kanssa ajamalle uudelle oikoradalle, joka kulkisi pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan.

Toisaalta tulos ei ole kovin yllättävä: uuden rakentaminen on aina kallista. Lisäksi yhteiskuntataloudellista kannattavuutta tarkasteltiin 20 vuoden aikavälillä, mikä on melko lyhyt – varsinkin jos vertaillaan raskasta uusinvestointia ja vanhan perusparantamista.

Sitten rohkaisevat uutiset: jos päädyttäisiin rakentamaan kokonaan uusi rata, se kannattaisi tehdä Porvoon kautta Kouvolaan. Itärata Kouvolaan on Väyläviraston mukaan selvästi kannattavampi kuin eteläisen Kymenlaakson niin sanottu rantarata. Tämä tulos on viimeinen naula Kotkan haaveilemalle rantaradalle.

Seuraavaksi Kouvolan ja muiden itärataa kannattavien kaupunkien täytyy miettiä, jatkaako uuden oikoradan lobbaamista.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoi, että valtio aloittaa kuntien kanssa neuvottelut hankeyhtiön perustamisesta. Hankeyhtiö suunnittelisi itään kulkevaa rataa – ilmeisesti niin, että kaikki kolme vaihtoehtoa olisivat yhä pöydälle. Kunnat osallistuisivat suunnittelun rahoitukseen, mutta valtiolla olisi enemmistöosuus. Lopullinen päätös hankkeesta olisi poliittinen.

Jos Kouvola haluaa ajaa uusista radoista selkeästi paremmaksi vaihtoehdoksi valitun itäradan asiaa, sen pitää lähteä mukaan hankeyhtiöön. Suunnitteluun osallistuminen maksaa, mutta hankeyhtiön ulkopuolelle jättäytyminen merkitsisi luovuttamista.