Pääkirjoitus: Joka neljännessä lapsiperheessä on toimeentulo-ongelmia — Palveluja enemmän perheitä auttaisivat lapsilisien ja muiden tulonsiirtojen korottaminen

Lapsiperheen toimeentulo-ongelmat vaikuttavat sekä vanhempien että lasten hyvinvointiin laaja-alaisesti, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimuksesta.

Neljäs- ja viidesluokkalaisten vanhemmille tehdyn kyselyn mukaan hyvinvointi oli huonosti toimeentulevissa perheissä heikompaa kaikilla yli 30 mittarilla, joita tutkimuksessa oli käytetty. Vanhemmat tunsivat itsensä yksinäisiksi ja masentuneiksi useammin kuin ne vanhemmat, joilla ei ollut rahahuolia. Rahavaikeudet myös korostivat muita ongelmia eli kuormittivat perheiden kestävyyttä edelleen.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen perusteella joka neljännellä lapsiperheellä on vaikeuksia saada menonsa katettua tuloillaan. Osuus on Suomen oloissa varsin iso. Kun nyt kannetaan huolta syntyvyyden alentumisesta, niin huomiota pitää kiinnittää myös lapsiperheiden toimeentuloon.

Syrjäytymisvaarassa olevia lapsia on pyritty auttamaan tarjoamalla erilaisia palveluja oppimisvaikeuksissa, terveys- tai sosiaalisissa ongelmissa. Ne ovat kuitenkin vain oireiden hoitamista.

THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmi sanookin (HS 17.10.), että palvelujen kehittäminen ei riitä, vaan lapsiperheitä pitää tukea myös tulonsiirroin eli selvällä rahalla. Se tarkoittaa, että lapsilisiä ja perhevapaiden korvauksia pitää korottaa. Niiden reaaliarvohan on pudonnut siitä, mitä ne olivat esimerkiksi 1990-luvulla. Salmi muistuttaa, että toimeentuloa heikentämällä luodaan vain lisää palvelujen tarvetta.

Lapsiperheiden auttaminen on yhteiskunnalta sijoitus tulevaisuuteen, sillä lapsuudessa puhkeamaan päässeet ongelmat ulottuvat usein aikuisuuteen asti.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi

Uusimmat uutiset