Pääkirjoitus: Sitkeä äänivaltakiista jatkuu Kymsotessa — Suurten säästöpaineiden keskellä elävän Kouvolan täytyy pitää eduistaan huolta kuntayhtymässä

Parin kuukauden päästä yksivuotissyntymäpäiviään viettävä Kymsote kinaa yhä, millä periaatteilla kuntayhtymä tekee päätöksiä. Neljä Etelä-Kymenlaakson kuntaa päätti viedä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kiistan siitä, miten äänet jakautuvat Kymsoten yhtymävaltuustossa.

Kyse on Kymsoten perussopimuksen tulkinnasta: luetaanko sopimusta niin kuin siihen on kirjattu? Tällöin jokaisella yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohden, ja äänivaltaleikkuri vie osan Kouvolan äänistä. Tämä on ollut Kouvolan kanta.

Kaikki Kymsotessa tehtävät päätökset ovat Kouvolalle tärkeitä.

Eteläkymenlaaksolaisten mielestä sopimuksessa on virhe. Heidän mukaansa jokaisella kunnalla pitäisi olla yksi ääni alkavaa asukkaiden tuhatlukua kohden. Tämä käytäntö oli Kymsotea edeltäneessä erikoissairaanhoidon Careassa.

Hiustenhalkomiselta tuntuva kiista on tärkeä, sillä jälkimmäinen tulkinta toisi etelän kunnille automaattisen ääntenenemmistön. Etelän mielestä nyt sopimukseen kirjattu muotoilu antaa puolestaan Kouvolalle etulyöntiaseman. Isoihin päätöksiin Kymsotessa tarvitaan aina kahden kolmasosan määräenemmistö.

Nyt asia siis etenee oikeuteen. On mahdollista, että oikeus tulkitsee sopimuksen rikkovan perustuslakiin kirjattua kuntien itsemääräämisoikeutta. Jos näin käy, koko sopimus täytyy neuvotella uusiksi. Vaihtoehto ei voi olla se, että tällöin otetaan automaattisesti käyttöön Kouvolaa sorsiva etelän tulkinta. Kouvolan eli suurimman kunnan ja suurimman maksajan asemaa päätöksenteossa ei saa heikentää.

Kaikki Kymsotessa tehtävät päätökset ovat Kouvolalle tärkeitä. Suurten säästöpaineiden keskellä elävän Kouvolan täytyy pitää eduistaan huolta — erityisesti siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä tehdään järkeviä päätöksiä. Muuten rahaa valuu entistä enemmän Kymsoteen. Selkeästi suurin menoerä se on jo nyt.