Pääkirjoitus: Kouvolan kaupungin omistamien yhtiöiden asioiden piilottelulle pitäisi panna piste

Kaupungin omistamissa osakeyhtiöissä tapahtuu paljon asioita, joista suuri yleisö ei tiedä mitään.

Kaikista osakeyhtiöiden asioista ei toki voi kertoa julkisuuteen. Esimerkiksi liikesalaisuudet on hyvä pitää salassa.

Kouvolan Veden toimitusjohtajan Timo Kyntäjän reilun kolmen viikon takaiset potkut herättävät kuitenkin kysymyksen: miten ihmeessä kuntalaisten yhtä keskeistä peruspalvelua hoitava yhtiö voi toimia niin salassa kuin se tällä hetkellä toimii?

Toimitusjohtaja menetti yhtiön hallituksen luottamuksen, mutta epäluottamuksen syystä on monenlaisia arvioita.

Arvioihin on tyydyttävä, koska poliittista valvontaa yhtiössä harjoittavia hallituksen jäseniä sitoo osakeyhtiölaki.

Hallitukseen valitut luottamushenkilöt eivät voi kertoa kuntalaisille, mitä yhtiössä tapahtuu. Laki ei suoraan kiellä puhumasta asioista, mutta vaikeneminen on yleinen käytäntö.

Usein vaitiolovelvollisuuteen vedotaan todennäköisesti hätävarjelun liioittelemisen hengessä: kun pidän suuni kiinni, en voi joutua ongelmiin.

Jos ja kun tilanne on tämä, olisi aiheellista päivittää osakeyhtiölakia. Kuntien omistamien peruspalveluja hoitavien yhtiöiden salassapitosäännöksistä olisi voitava joustaa. Näin päätösten ja toiminnan läpinäkyvyys toteutuisi oikealla tavalla.

Vaikenemisen kulttuurista ei voi syyttää poliitikkoja. Tosin aiheellista on provosoivasti kysyä, halutaanko heidät ostaa kovilla palkkioilla hiljaisiksi.

Harva hallituksen jäsen on valmis puhumaan epämiellyttävistä asioista, jos toisessa vaakakupissa on kenties hallituspaikan ja samalla palkkioiden menetys.

Näin kävisi todennäköisesti siinäkin tapauksessa, jos kertomista ei olisi vaitiolovelvollisuudella säädelty.

Kommentoidut