Pääkirjoitus: Poksin hoitajapulaan pitää etsiä lääkkeitä, eikä hoitajia saa syyllistää ongelmien nostamisesta esiin

Pohjois-Kymen sairaalan päivystys on kärsinyt hoitajapulasta jo pitkään. Päivystyksen potilasmäärien oletettiin pienenevän, kun sairaalan toiminta siirtyi runsas vuosi sitten Carealle, nykyiselle Kymsotelle. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Hoitajien määrä sen sijaan on vähentynyt: vuoden 2017 lopulla Poksin päivystyksessä teki vakituisesti töitä 42 hoitajaa, mutta viime vuonna vakituisten määrä oli 32.

Ongelma nousi esille, kun Tehyn luottamusmies Paula Werning teki asiasta kantelun aluehallintovirastoon. Hänen ja päivystyksen kaikkien hoitajien kannanoton mukaan henkilöstövajaus vaarantaa potilas- ja työturvallisuuden.

Kymsoten päivystyksen johtajien ensireaktio hoitajien ulostuloon oli kummallinen. He toivoivat, että asia olisi käsitelty sisäisesti ennen julkisuuteen nostamista ja kantelun tekemistä. Esimiesten kommenteista välittyi mielikuva, että ongelmat olisivat tulleet yllätyksenä.

Werning itse sanoo, että ongelmia on nostettu esiin jatkuvasti jo vuoden ajan. Hän kertoi henkilöstön liian pienestä määrästä esimerkiksi Kouvolan Sanomissa tammikuussa 2018 julkaistussa jutussa. Jo tuolloin, melko tasan vuosi sitten, Werning oli huolissaan potilasturvallisuudesta.

Hoitajapulaa ei pidä vähätellä eikä hoitajia syyllistää siitä, että he tuovat ongelman esiin. Sen sijaan pitää etsiä keinoja, joilla hoitohenkilökunnan riittävä määrä voidaan turvata myös kiireisinä aikoina. Tässä pitää ottaa huomioon sekä potilasturvallisuus että hoitajien jaksaminen.

Pientä helpotusta on luvassa. Päivystykseen haetaan neljää hoitajaa. Tosin Carean ja Kymsoten aikana on ollut kroonisia vaikeuksia saada Poksiin työntekijöitä. Oikea hoitajamitoitus voi parantaa myös mielikuvaa työnantajasta ja helpottaa uuden väen palkkaamista. Tärkeintä on tietysti turvata potilaille asianmukainen hoito.