Pääkirjoitus: Perhevapaan uudistuksessa etenkin isät voittavat – Kotihoidon tuen osalta homma jäi kesken

Hallituksen esittelemä perhevapaan uudistus on iso liikahdus oikeaan suuntaan. Jos laki menee läpi esitetyssä muodossa, se lisää tasa-arvoa perhevapaiden jaossa ja pidentää vapaiden kestoa.

Lakiluonnos lähtee lausuntokierrokselle perjantaina. Kummallekin vanhemmalle on tulossa reilun puolen vuoden vapaakiintiö, josta osan voi luovuttaa toiselle vanhemmalle. Jos vanhempia on vain yksi, koko vapaa menee hänelle.

Uudistuksella tavoitellaan perhevapaiden tasaisempaa jakoa vanhempien kesken. Tällä hetkellä isät käyttävät vapaista vain murto-osan. Kaiken järjen mukaan uudistus johtaa siihen, että isät ovat jatkossa kotona vauvanhoidossa entistä useammin ja pidempään.

Muutoksella tavoitellaan työelämän tasa-arvon lisääntymistä. Suurimmat vaikutukset näkyvät sittenkin perheiden sisällä. Kun isät pääsevät ja joutuvat osallistumaan jo ihan vauvaikäisen lapsen hoitoon, se ei voi olla vaikuttamatta myös perheiden sisäiseen tasa-arvoon ja isien suhteeseen omiin lapsiinsa.

Lakimuutoksen huono puoli yhteiskunnalle on hinta. Kun perhevapaan pituus kasvaa lähes kahdella kuukaudella, se tietenkin maksaa. Poliittisesti uudistuksen haaste oli, että äideiltä ei haluttu viedä, mutta isille haluttiin antaa.

Toinen hankaluus oli, että kotihoidontukeen ei ollut mahdollista nyt koskea. Syyllinen – tai näkökulmasta riippuen sankari – tässä on keskusta, jolle äitien oikeus pysytellä kotona lapsia hoitamassa on pyhä.

Kun keskusta muuten suhtautuu myönteisesti rakenteellisiin uudistuksiin, jolla työllisyyttä voidaan parantaa, tässä on sen sokea piste. Se ei keskustaa hetkauta, että kotona vietetyt vuodet merkitsevät samalla naisten työmarkkina-aseman huonontumista ja matalampia palkkoja. Kotihoidon tuen käyttäjistä 90 prosenttia on naisia.

Kotihoidon tuen uudistaminen jää seuraaville hallituksille.