Pääkirjoitus: Johtaako Kouvolaa tulevaisuudessa pormestari? — Päätöksenteko voisi sujuvoitua, mutta samalla valta keskittyisi

Konsultti alkaa selvittää, miten Kouvolaa tulevaisuudessa johdetaan. Kouvola tilaa kaupungin päätöksentekomallista ja toimialoista muutosselvityksen konsulttiyhtiö FCG:ltä. Mukana työssä on viranhaltijoista ja poliitikoista koottu ohjausryhmä.

Aikaa on vappuun saakka. Jos muutoksiin päädytään, ne astuvat voimaan kesäkuussa 2021 eli seuraavan valtuustokauden alussa.

Yksi keskeinen kysymys on, otetaanko Kouvolassa käyttöön niin sanottu pormestarimalli. Siinä poliitikko korvaa viranhaltijan. Esimerkiksi Tampereella poliittisesti valittu päätoiminen pormestari johtaa kaupunginhallitusta nelivuotisen vaalikauden ajan, eikä kaupunginjohtajaa ole. Tampereen pormestarilla on tukenaan kolme apulaispormestaria, jotka kuuluvat kaupunginhallitukseen ja johtavat omia lautakuntiaan.

Sopisiko samantyyppinen malli sitten Kouvolaan? Hyvä puoli voisi olla päätöksenteon sujuvoituminen. Kouvolassa on pitkään valiteltu sitä, että poliitikkojen ja viranhaltijoiden roolit menevät sekaisin ja päätöksiä vatvotaan moneen kertaan.

Moitteiden mukaan poliitikot puuttuvat liikaa valmisteluun eli viranhaltijoiden työhön ja vastaavasti viranhaltijat pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon ja tulevat näin poliitikkojen tontille. Tamperelaisessa mallissa pormestari on johtava valmistelija.

Myös äänestäjien valta lisääntyisi, ainakin välillisesti, jos pormestari valittaisiin valtuutettujen joukosta. Tämä voisi lisätä äänestysinnokkuutta kuntavaaleissa.

Ongelmana voisi olla vallan keskittyminen. Pormestaripuolueen määräävää asemaa olisi mahdollista tasoittaa jakamalla muille puolueille apulaispormestarien paikkoja. Tällöinkin päätöksenteon ytimessä olisi hyvin suppea joukko. Jotta ratkaisu olisi järkevä, pormestarien pitäisi olla erittäin päteviä. Heiltä täytyisi löytyä hyvin laaja-alaista asiantuntemusta ja näkemystä talouteen sekä koko Kouvolan kehittämiseen.