Pääkirjoitus: Oppilasmäärien kehitys puolustaa kahden lukion mallia Kouvolaan — Lukiopäätöksiä ei kannata alkaa jarrutella

Kouvolan lukioasiassa tapahtui tällä viikolla yllätyskäänne. Kasvatuksen ja opetuksen lautakunta päätti esittää, että Kouvolassa toimii kahden vuoden kuluttua vain kaksi lukiota: Kuusankosken lukio ja Kouvolan Yhteislyseo. Lautakunta oli yksimielinen. Asia etenee vielä kaupunginhallituksen kautta valtuustoon, joka tekee lopullisen päätöksen.

Aiemmin esillä oli malli, jossa Valkealan lukio olisi suljettu vuoden kuluttua ja Elimäen lukio viimeistään elokuussa 2025. Nyt kummatkin asetettiin samalle viivalle. Valkeala sai vuoden jatkoaikaa ja Elimäen lakkautusvuosi täsmentyi.

Lautakunnan päätös on perusteltu. Tärkein peruste ovat pienenevät oppilasmäärät. Kevään yhteishaussa ensisijaisia hakijoita lukioihin oli kaikkiaan 412. Hakijoita oli 92 vähemmän kuin aloituspaikkoja.

Elokuuhun mennessä lukiolaisten määrä pieneni vielä hiukan lisää: lukion aloitti 398 opiskelijaa — vain 45 prosenttia ikäluokasta. Ainoastaan Yhteislyseoon olisi ollut enemmän hakijoita kuin siellä on aloituspaikkoja.

Lukioita ei kannata pitää vajaakäytössä. Isoissa lukioissa oppilaskohtaiset kustannukset ovat pienemmät. Opiskelijoiden kannalta etuna on se, että valinnanvaraa on enemmän. Isoissa kouluissa voidaan taata esimerkiksi kattava vieraiden kielten tarjonta.

Yhteislyseon ja Kuusankosken lukion jatkoa puoltaa se, että niiden rakennukset ovat lukioverkkoselvityksen perusteella parhaimmassa kunnossa.

Hyvää lautakunnan linjauksessa on myös se, että Elimäen lukion tilanne selkeytyi. Alkuperäinen esitys olisi jättänyt Elimäen kummalliseen välitilaan, jossa olisi tiedetty lukion loppuvan, mutta ei tarkkaa aikataulua. Tämä olisi vääjäämättä vaikuttanut oppilasmääriin.

Toivottavasti lautakunnan linjaa ei aleta muokata tai päätöksiä jarrutella. Kouvolan taloustilanne on surkea, ja perusteltuja säästöpäätöksiä pitää pystyä tekemään.

Uusimmat uutiset