Pääkirjoitus: Kymsote antaa kriisiapua taskulaskimella

Selkeä takapakki. Hankaloittaa poliisin ja ensihoidon työtä. Asettaa Pohjois-Kymenlaakson heikompaan asemaan maakunnan eteläosaan verrattuna.

Tässä tiivistys siitä, mitä mieltä Kouvolan Sanomien (21.11.) haastattelemat viranomaiset ovat Kouvolan sosiaali- ja kriisipäivystyksen sokrin palveluiden supistamisesta.

Suunnitelman mukaan uusi sote-kuntayhtymä Kymsote lopettaa sokrin yöpäivystyksen Kouvolassa. Lisäksi iltapäivystystä karsitaan.

Yöpäivystyksen toimipiste sijaitsee jatkossa Kotkassa, Kymenlaakson keskussairaalassa Koksissa. Tällä hetkellä sokrin työntekijät päivystävät Kouvolassa kellon ympäri Pohjois-Kymen sairaalassa Poksissa.

Vaikuttaa siltä, että kyseessä on puhtaasti talouden ehdoilla tehty suunnitelma. Virkamieskielellä puhutaan kustannustehokkuudesta, yleiskielellä säästämisestä.

Kouvolassa vuodesta 2012 käytetty toimintatapa on ollut kehuttu. Sosiaali- ja terveysministeriö on pitänyt sitä malliesimerkkinä. Silti järjestelmä myllätään.

Herää myös kysymys siitä, miten uuden toimintatavan suunnittelussa ylipäätään ymmärretään sokrin rooli. Kymsoten palvelujohtaja Marjo Seuri kommentoi sosiaali- ja terveyspalvelujen päiväaikaista järjestämistä (KS 21.11.) seuraavasti:

— Päiväsaikaan palvelujen tulee toimia niin hyvin, ettei sosiaali- ja kriisipäivystystä tarvitsisi käyttää.

Pelkällä maalaisjärjellä voi todeta, että kriisit eivät katso kelloa. Sokri esimerkiksi järjestää tilapäismajoituksen, jos perheen koti tuhoutuu tulipalossa tai tekee kiireellisen sijoituksen päätöksen päihtyneiden vanhempien seurassa olevasta lapsesta.

Aapo Mentula

aapo.mentula@kouvolansanomat.fi