Pääkirjoitus: Uusi virasto sopisi Kouvolaan

Perjantaina julkistetaan Kouvolalle tärkeä lausunto. Alueellistamisen koordinaatioryhmä AKR kertoo, minne vuonna 2020 toimintansa aloittava Tuomioistuinvirasto olisi syytä sijoittaa. Lausunnon jälkeen oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) tekee asiassa päätöksen.

Kouvolan kaupunki on havitellut virastoa, joka tulee työllistämään noin 45 henkilöä. Kisassa ovat mukana myös Espoo, Helsinki, Joensuu, Rovaniemi, Tampere, Vaasa ja Vantaa.

Oikeusministeriön kanta on ollut se, että virasto tulisi sijoittaa pääkaupunkiseudulle. Ministeriön mukaan pääkaupunkiseudun kaupungit ovat muita paremmin saavutettavissa ja lähempänä keskeisiä yhteistyötahoja.

Vaakakupissa on painanut esimerkiksi se, että virastoon voi siirtyä Helsingissä työskenteleviä oikeusministeriön viranhaltijoita.

Toisaalta viraston kokoa on pidetty niin pienenä, ettei sitä kannata hajasijoittaa suuren taloudellisen vaikutuksen toivossa.

Kouvolan kaupungin mukaan viraston sijoittaminen Pohjois-Kymenlaaksoon kävisi järkeen, koska kaupunki on hyvin saavutettavissa. Lisäksi Kouvolassa on pitkät perinteet julkishallinnon tehtävistä. Viraston sijoittaminen Kouvolaan korostaisi myös tuomioistuinten riippumattomuutta valtionhallinnosta.

Kouvolalla olisi nyt mahdollisuus saada hyvitystä. Keväällä 2014 Kouvolan ja Kuopion hovi- sekä hallinto-oikeudet yhdistettiin. Oikeusministeriö päätti sijoittaa kummankin Kuopioon, vaikka asiantuntijatoimikunta puolsi Kouvolaa.

Tätä edelsi se, että vuonna 2012 Kaakkois-Suomen hätäkeskus siirrettiin osaksi Kuopiossa toimivaa Itä- ja Kaakkois-Suomen hätäkeskusta.

Kymenlaaksossa nähtiin, että tuolloinkin Kouvola ohitettiin pikemmin poliittisin kuin järkiperustein.

Aapo Mentula

aapo.mentula@kouvolansanomat.fi

Luetuimmat

Uusimmat uutiset