Pääkirjoitus: Kouvolan kaupunginhallitus karsi säästöpakettia — Poliitikkojen olisi nyt löydettävä konkreettisia korvaavia säästökohteita

Kouvolan suuri säästöpaketti muuttui kaupunginhallituksen käsittelyssä merkittävästi. Hallitus esittää ensi maanantaina kokoontuvalla kaupunginvaltuustolle, että esimerkiksi nykyistä kaupungin omien uimahallien verkkoa ei karsita lähiaikoina eikä jäähallien määrää vähennetä lainkaan.

Lopulliset päätökset tekee valtuusto. On kuitenkin todennäköistä, että hallituksen esitys menee läpi, koska osa puolueista on näin sopinut. Tosin ryhmät voivat hajota.

Myös koulusäästöissä tehtiin muutoksia kaupunginjohtajan ja muiden viranhaltijoiden valmistelemaan pakettiin. Osa menoleikkauksista on toteutumassa: Elimäen ja Valkealan lukiot eivät jatka, Anjalaan ei rakenneta uutta koulua ja Ummeljoen koulu lakkaa. Mutta muuten kouluverkko pysyy ennallaan, kunnes uusia kouluja on rakennettu.

Säästöpaketin karsiminen tuo loven Kouvolan talouteen, eikä taseeseen kertynyttä alijäämää saada kuriin nopeasti. Viranhaltijoiden laskelmien mukaan palveluverkon säästötavoitteesta ollaan nyt jäämässä noin 4,6 miljoonaa euroa vuosina 2020—2022.

Hallituksen kokouksessa mietittiin myös korvaavia säästöjä, mutta mitään kovin konkreettisia uusia keinoja poliitikkojen esityksiin ei sisälly. Voi pohtia, onko kaupunginhallitus täysin tilanteen tasalla. Kokoukseen osallistuneiden poliitikkojen mukaan korvaaviksi säästöiksi esitettiin sellaisiakin henkilöstökulujen leikkauksia, jotka ovat jo mukana talousarviossa.

Palveluverkon karsiminen ja henkilöstösäästöt liittyvät kiinteästi yhteen. Ei voi olla niin, että verkko jätetään pitkälti ennalleen ja toivotaan, että henkilöstösäästöjä syntyy jostakin. Tällöin esimerkiksi eläkkeelle jäävät on korvattava. Jos sen sijaan uskalletaan puuttua tiukemmin palveluverkkoon, syntyy myös henkilöstösäästöjä.