Pääkirjoitus: Ammatillinen koulutus kannattaa yhtiöittää, jos ratkaisulla saadaan tehoa opintoihin ja talouteen – Pelkkä hallintohimmelin askartelu ei riitä

Ammatillista opetusta voi Kouvolassa antaa jo lähivuosina yhtiömallinen koulu. Kouvolan seudun ammattiopiston yhtiöittämistä pohtinut työryhmä suosittelee, että Ksao muutettaisiin yhtiöksi ensi vuoden alkupuolella. Toiminta ja henkilöstö siirtyisivät uuteen yhtiöön vuoden 2022 alusta.

Työryhmän mukaan yhtiöittäminen virtaviivaistaisi ja nopeuttaisi päätöksentekoa. Päätöksiä ei jatkossa tehtäisi kaupungin lautakunnissa, vaan yhtiön hallituksessa. Kokonaan ammatillinen koulutus ei pääsisi irti kunnallisesta päätöksenteosta ja politikoinnista, sillä yhtiön hallitukseen tulisi todennäköisesti puolueiden edustajia. Lisäksi kaupunki käyttäisi omistajaohjausta.

Idealla on hyvät ja heikommat puolensa. Päätöksiä saataisiin varmaan aikaan nopeammin, kun koulutusyhtiön hallitus pystyisi keskittymään vain ammatillisen koulutuksen asioihin. Haaste on tuttu muista kaupungin yhtiöistä: miten löytää hallitukseen tarpeeksi asiantuntevia jäseniä?

Lisäksi täytyisi huolehtia siitä, että päätöksenteko pysyy läpinäkyvänä. Lautakuntien päätökset ovat julkisia. Kaupunkiyhtiöissä päätöksenteko on verhotumpaa, ja niissä on houkutus vedota osakeyhtiölakiin ja liikesalaisuuksiin sellaisissakin asioissa, joita ei tarvitsisi salata.

Oleellista yhtiöittämisessä on kuitenkin se, että ratkaisu tulisi tehdä opetuksen laadun ja talouden ehdoilla. Kumpaankin pitää saada tehoja, pelkkä hallintohimmelin rakentelu ei riitä. Muutoksessa valtionosuudet ohjautuisivat suoraan koulutusyhtiölle – eivät kaupungille – joten tältä osin talous olisi enemmän yhtiön omissa käsissä.

Työryhmä ehdottaa, että Kouvolan rautatie- ja aikuiskoulutuskeskus oy:n eli Kraon siirto Ksaon tytäryhtiöksi selvitettäisiin pikaisesti. Siirto voisi olla järkevää. Kraon liikevaihto heittelee voimakkaasti VR:n vaihtelevien koulutustarpeiden takia, ja koulutusyhtiössä näitä heittelyitä voitaisiin ehkä tasata.

Myös työtoimintaa järjestävän Parik-säätiön ja aikuiskoulutusta tarjoavan Taitajan kanssa on keskusteltu. Niiden mukaantulo yhtiöön voisi tuoda synergioita, mutta neuvotteluihin ja selvityksiin kannattaa varata aikaa.