Pääkirjoitus: Kouvolan rakennusvalvonnan oli jo aikakin kuulla rakentajien kritiikkiä

Kouvolan rakennusvalvontaa on kritisoitu pitkään. Osa rakentajista on kokenut saavansa huonoa palvelua: rakennuslupien käsittelyaikoja on pidetty liian pitkinä ja itse käsittelyä on syytetty pilkunviilauksesta.

Rakennusvalvonta on puolestaan moittinut rakentajia. Sen mukaan käsittelyajat ovat venyneet, koska asiakkaat ovat jättäneet puutteellisia lupahakemuksia. Pahimmillaan hakemus on jouduttu palauttamaan jopa kymmenen kertaa ennen kuin se on ollut sellaisessa kunnossa, että päätös on voitu tehdä.

Rakennusvalvonnasta on myönnetty, että linja on tiukentunut. Tähän ovat syynä ennakkopäätökset, joissa kunta on joutunut korvausvastuuseen onnettomuustapauksissa. Aiemmin valvontaa suhteutettiin esimerkiksi sen mukaan, kuinka kokenut rakentaja oli kyseessä.

Rakentamisessa täytyy noudattaa sääntöjä. Rakennukset ja niiden muutokset tulee suunnitella asianmukaisesti ja toteuttaa kestävästi ja turvallisesti. Byrokratia tähtää asukkaan etuun. Byrokratia ei kuitenkaan saa johtaa turhaan pompotteluun.

Tämän takia on erittäin hyvä, että Kouvolan rakennusvalvonta on ottanut pitkään jatkuneen kritiikin tosissaan ja pyrkii kehittämään toimintaansa asiakaslähtöiseen suuntaan. Rakennusluvan voi joulukuun alun jälkeen hakea verkon kautta. Olennaista on myös lisätä neuvontaa. Jos luvan hakija tietää jo etukäteen, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan, monia täydennyskierroksia ei tarvita.

Kouvola tarvitsee lisää asukkaita. Joustava ja asiakaslähtöinen rakennusvalvonta on yksi tekijä, joka saa ihmiset pysymään täällä tai muuttamaan tänne.