Pääkirjoitus: Kaakosta katoaa 14 500 ihmistä

Kaakkois-Suomen vaalipiiristä katoaa vuoden 2021 alussa noin 14 500 ihmistä. Tuolloin kolme kuntaa, Iitti, Heinävesi ja Joroinen, vaihtavat maakunnan lisäksi myös vaalipiiriä.

Iitti siirtyy Hämeen ja Heinävesi ja Joroinen Savo-Karjalan vaalipiiriin.

Seuraavat eduskuntavaalit järjestettäneen viime aikojen normaaliin tapaan neljän vuoden päästä edellisistä eli vuonna 2023. Kaakkois-Suomesta valitaan tuolloin mitä todennäköisimmin vain 16 kansanedustajaa. Tällä hetkellä edustajapaikkoja on 17.

Näin käy, jos vaalipiirin väestökehitys ei tulevien vuosien aikana merkittävästi suuntaa ja vauhtia.

Kaakon väestömäärä on vähentynyt kaiken aikaa. Kun viime vaalien paikkajako tehtiin viime vuoden lokakuussa, kaakossa asui 433 453 Suomen kansalaista. Heinäkuun lopussa luku oli 429 879.

Hiipuva väestömäärä aiheutti sen, että laskennallisesti vaalipiirin 17. edustajapaikka lähti kaakosta jo huhtikuun lopussa. Toisin sanoen seuraavissa vaaleissa kaakolla olisi vain 16 paikkaa, vaikka kolme kuntaa olisivat pysyneet vanhoissa asemissaan.

Maailma ei kaadu yhden kansanedustajapaikkaan. Huolestuttavinta on suunta, mihin kaakossa ollaan menossa. Väkimäärä vähenee, ja se vaikuttaa ennen pitkää kaikkeen. Esimerkiksi edunvalvonnasta ja palveluista on helpompi pitää huolta, kun takana on nousevan ja kehittyvän alueen tuki.

Nopeita ratkaisuja ei ole. Eron hetkellä on tietysti tärkeää, että Kouvolan seudun yhteistyösuhteet Iitin ja samalla Lahden seudun kanssa kehittyvät entisestään.