Pääkirjoitus: Kouvolan täytyy sopeutua väkiluvun pienenemiseen – Kumolleen kääntyneen ikäpyramidin takia kannattaa yrittää houkutella erityisesti lapsiperheitä

Kouvolan väkimäärä on laskenut pitkään. Nykyisen Kouvolan alueen asukasluku kasvoi viimeksi vuonna 1992 – siis liki kolme vuosikymmentä sitten. Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella Kouvolassa asui viime vuoden lopussa noin 82 000 henkilöä, tuhat vähemmän kuin vuotta aiemmin. Luku pieneni tuhannella jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Laskeva käyrä on jyrkentynyt vuoden 2016 jälkeen. Katoa käy eri puolilla Kouvolaa. Viime vuosina yksi ainoa postinumeroalue – Kotkankallion ja Vahteronmäen alue – on onnistunut kasvattamaan asukasmääräänsä. Sielläkin kasvu oli pienin mahdollinen eli yksi henkilö.

Muita suhteellisen hyvin vertailussa pärjääviä alueita ovat Korjala ja Kaunisnurmi, Kukkuramäki, Valkealan kirkonkylä, Koria ja Kuusankosken keskus. Näissä kaikissa vähennys on kaksi prosenttia tai pienempi. Kouvolan keskuksessa miinusprosentti on kolme.

Alueseuranta on tärkeää, sillä Kouvolan on jatkossa pakko sopeuttaa palveluverkkoaan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi koulujen ja päiväkotien sulkemisia. Tulevaa palveluverkkoa ajatellen on tärkeä tietää, millä alueillä väki pysyy. Samoin on olennaista ennustaa, millä alueilla syntyy ja asuu lapsia.

Kokonaisväkiluvun laskusta pitää olla huolissaan, mutta vielä huolestuttavampaa on ikäjakauman muutos. Kouvolan ikäpyramidi on ei ole muodoltaan pyramidi, vaan muistuttaa pian kärjellään seisovaa kolmiota. Lapsia syntyy täällä niin vähän. Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan yli 65-vuotiaat ovat ainoa ikäryhmä, jonka koko kasvaa kahden lähivuosikymmenen aikana.

Väkiluvun muutoksen suuntaa on vaikea kääntää – toki edes laskun loiventamiseksi tulee tehdä kaikki mahdollinen. Kumolleen kääntyneen ikäpyramidin takia Kouvolan kannattaa yrittää houkutella erityisesti lapsiperheitä. Tärkein houkutin ovat työpaikat. Yksi Kouvolan houkuttelevuutta lisäävä tekijä voisi olla itärata, joka toteutuessaan liittäisi Kouvolan pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen nykyistä kiinteämmin.

Uusimmat uutiset