Pääkirjoitus: Aktiivimallista laihat tulokset—Työllisyyden yleisestä parantumisesta on vaikea erottaa mallin vaikutusta

Yle on saanut nähtäväkseen työttömien aktiivimallin työllisyysvaikutuksia tutkineen työryhmän raporttiluonnoksen. Ylen mukaan raportti ei anna selvää vastausta peruskysymykseen, kuinka paljon malli on lisännyt työllistymistä.

Antti Rinteen hallitushan ei jäänyt odottelemaan raportin valmistumista, vaan päätti mallin lopettamisesta budjettiriihessään syyskuussa. Hallitusta arvosteltiin hätäilemisestä, mutta raporttiluonnoksen perusteella odottelulla ei olisi voitettu mitään. Raporttiluonnos ei anna tukea aktiivimallin jatkamiselle tällaisenaan.

Kun Juha Sipilän hallitus päätti aktiivimallista, oletuksena oli, että työllisyys lisääntyisi 5 000 –12 000 hengellä. Tosiasiassa työllisyys on parantunut paljon enemmän, mutta siitä on vaikea erottaa mallin vaikutuksen osuutta. Yleisen taloustilanteen kohentuminen on tarjonnut työpaikkoja ansiosidonnaista työttömyysturvaa saaneille, mutta kaikkein vaikeimmin työllistettävien tilanne ei ole parantunut. Heille aktiivimallista tuli käytännössä työttömyysturvan leikkuri. Myös iäkkäimmille työttömille malli tiesi tulojen menetystä.

Työttömyyskorvaukseen kohdistuneen 4,65 prosentin leikkurin pystyi torjumaan työnteon lisäksi hakeutumalla kursseille. Osallistuminen lisääntyikin, mutta epäselväksi jää sekin, mikä osuus kurssituksella oli työllistymiseen.

Aktiivimalli lisäsi työvoimapalveluiden tarjontaa ja käyttöä, mutta muuten kokeilun voi sanoa epäonnistuneen. Se aiheutti työttömien keskuudessa paljon katkeruutta, toimeentulo-ongelmia ja pääministeripuolueelle historiallisen vaalitappion – ja kuten nyt nähdään – ilman mainittavia tuloksia.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi