Pääkirjoitus: Kilpailu- ja kuluttajaviraston uudelta pääjohtajalta kannatettavia ehdotuksia kartellien paljastamiseksi

Kilpailu- ja kuluttajaviraston uusi pääjohtaja Kirsi Leivo toivoo Helsingin Sanomien haastattelussa (4.9.) kovempia keinoja kartellien torjumiseksi ja paljastamiseksi. Leivo sanoo, että nykyinen rangaistuslinja ei toimi ja pelkää, että Suomessa on kartellitoimintaa, jota ei saada kiinni.

Kartellilla tarkoitetaan yritysten välistä laitonta yhteistyötä, jossa sovitaan osto- tai myyntihinnoista tai jaetaan markkinat sopuisasti. Kartelleista on kuluttajille paljon haittaa, sillä ne korottavat tarpeettomasti hintoja ja veroja sekä estävät uusien yritysten pääsyn markkinoille. Leivon mukaan tutkimuksissa on havaittu kartellien nostavan hintoja 20-30 prosenttia eli se on osallistujille varsin kannattavaa.

Kartellien paljastuminen on ollut aika sattumanvaraista. Suurin osa tulee ilmiantojärjestelmän kautta, missä ilmiantaja itse välttyy sakoilta. Leivo ehdottaa, että sakoille annettaisiin selkeät suuntaviivat niin, että kartelliin osallistujat paremmin tietäisivät, millaisen riskin ottavat. EU-komissio on suositellut, että sakko olisi enimmillään 30 prosenttia kartellituotteen vuosimyynnistä.

Toinen yhtä kannatettava Leivon ehdotus on kartellin kriminalisointi. Näin siitä tehtäisiin selkeämmin talousrikos, johon osallistuville tulisi henkilökohtainen rikosoikeudellinen vastuu. Se panisi laittoman yhteistyön suunnittelijat miettimään kahdesti ennen puuhaan ryhtymistä. Nykyinen, vain yhtiöille asetettava seuraamusmaksu, tuntuu kovin vaatimattomalta sanktiolta. Henkilökohtainen vastuu on käytössä monissa maissa, muun muassa Yhdysvalloissa. Suomen rikoslaista se poistettiin 1990-luvulla.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi