Pääkirjoitus: Kuntavaalien äänestysinto kasvussa – Hyvä arki kiinnostaa ja siihen voi vaikuttaa äänestämällä

Kunnallisvaalien herättämä kiinnostus kansalaisten keskuudessa on tavannut jäädä selvästi matalammaksi kuin eduskunta- tai presidentinvaaleissa. Tulevan kevään kuntavaaleissa äänestysaktiivisuuden ennakoidaan kuitenkin hieman nousevan neljän vuoden takaisesta.

Kunnallisalan kehittämissäätiön mukaan 60 prosenttia kaikista äänestysikäisistä olisi äänestämässä varmasti kuntavaaleissa, muutama prosenttiyksikkö enemmän kuin viimeksi.

Polemiikkia vaalien ympärillä onkin riittänyt, mutta osittain ohi ajankohtaisten kunnallispoliittisten teemojen ja mahdollisten ehdokasasettelujen. Keskustelua on käyty valtakunnan tasolla siitä, voidaanko vaalit ylipäänsä järjestää, miten turvallista äänestäminen on korona-aikaan ja kuinka voidaan jokaisen äänioikeus turvata. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) on aiheellisesti muistuttanut siitä, että kynnys vaalien siirtämiseen on hyvin korkea. Demokratian on toimittava myös poikkeuksellisissa oloissa.

Kuntavaalien merkitys on edelleen suuri, vaikka kuntien rooli ja tehtävät ovat murroksessa. Kunnan elinvoima, koulutus, kaavoitus ja hyvä arki kiinnostavat kuntalaisia edelleen.

On ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella kansalaisella on mahdollisuus käyttää omaa äänivaltaa. Tähän on tarjottu ratkaisuksi perinteistä ennakkoäänestystä, mutta myös pohdittu mahdollisuutta äänestää kotoa käsin. Vaalivirkailijoiden turvallisuus on niin ikään herättänyt huolta. Rokotuksia ei ole heille luvassa jonon ohi. Kussakin kunnassa joudutaan tarkoin miettimään, miten vaalit järjestetään lain määrittämissä puitteissa, mutta tartuntariskit minimoiden.

Vaalien tuloksen ennustaminen voi olla haastavaa. Nuorten ja matalasti koulutettujen joukossa epävarmuutta on eniten. Samaa joukkoa on vaikea aktivoida ennakkouurnille. Vilkkautta äänestyspäivänä heikentää, jos äänestyspaikalle meno arveluttaa.

Kuntavaalien merkitys on edelleen suuri, vaikka kuntien rooli ja tehtävät ovat murroksessa. Kunnan elinvoima, koulutus, kaavoitus ja hyvä arki kiinnostavat kuntalaisia edelleen. Näiden kysymysten puolesta kannattaa sekä asettua ehdolle että käydä äänestämässä.

heidi.ekdahl@kaakonviestinta.fi