Pääkirjoitus: Työntekijät ovat huolissaan Kymsoten kotihoidon tilanteesta – Uudistuksessa heidän ääntään on kuunneltava

Kouvolan Sanomat uutisoi sunnuntaina 14.2. Kouvolan kotihoidon työntekijöiden tilanteesta. Uutisointi rakentui kotihoidon työntekijän haastatteluun ja lehden Kymsoten kouvolalaisille työntekijöille tekemään verkkokyselyyn.

Työntekijän ja verkkokyselyyn vastanneiden viesti oli hyvin selkeä: työtä on liikaa, työntekijöitä liian vähän.

Kotihoito on parasta aikaa kehittämässä omaa toimintaansa, Kymsoten kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen vs. palvelupäällikkö kertoi sunnuntaisessa artikkelissa. Uudistus on tarkoitus ottaa käyttöön kesän aikana.

Sen tavoitteena on parantaa hoitajien työhyvinvointia muun muassa sillä, että nykyiset työtiimit pilkotaan pienemmiksi hoitoringeiksi.

Oman jaksamisensa lisäksi työntekijät ovat huolissaan siitä, että tällä hetkellä asiakas ei saa tarvitsemaansa hoitoa, koska käyntiaikaa on ajanpuutteen vuoksi supistettava. Palvelupäällikön mukaan uusi hoitorinkimalli vastaisi myös tähän huutoon.

Kyselyn vastauksissa nousi esiin korostuneesti työntekijäpula ja pitkät sairauslomat.

Palvelupäällikkö kertoo johdon tiedostaneen poissaolojen vaikutukset. Koska työnsuunnittelua ja organisointia kehitetään parasta aikaa, tämän pitäisi muuttaa myös tältä osin kotihoidon tilannetta.

Kotihoidon arjessa työskentelevät tietänevät parhaiten, mikä kotihoidon toiminnoissa pelaa ja mikä ei. Haastateltu työntekijä arvosteli nimenomaan sitä, että tähän mennessä Kymsote ei ole liiemmin kuunnellut työntekijöidensä huolta tai kehitysehdotuksia.

Nyt kun isoa, koko työyhteisöä koskevaa muutosta on alettu rakentaa, olisi ensiarvoisen tärkeää kuulla työntekijöitä.

Onnistuneen uudistuksen olettaisi heijastuvan myös siihen, etteivät työntekijät uupuisi.