Pääkirjoitus: Kouvolan johdon ilmapiiriselvitystä ei kannata jättää puolitiehen – Puheiden lisäksi tarvitaan myös käytännön toimia

Kouvolan kaupunginhallitus pui maanantaina pitkään omaa työskentelyilmapiiriään. Työterveyslaitos oli tehnyt selvityksen kaupungin viranhaltijajohdon ja hallituksen poliitikkojen yhteistyöstä ja keskustelukulttuurista. Hallituksessa käsiteltiin laitoksen ehdotuksia kolme tuntia. Kommentit ja konkretia olivat kuitenkin kokouksen jälkeen vähissä.

Oli huolestuttavaa, ettei kaikille ollut selvää, miten asia etenee. Ehdotuksia käytiin läpi pitkä rivi, mutta en tiedä päädyttiinkö mihinkään, yksi osallistuja kommentoi kokouksen jälkeen.

Taustalla on Kouvolan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välien tulehtuminen, joka tuli julki ensimmäisen kerran viime toukokuussa. Syksyn mittaan tilanne kärjistyi. Työilmapiiri ja keskustelukulttuuri koettiin kehnoksi erityisesti kaupunginhallituksessa. Kokouspöydän ääressä itkettiin.

Vaikeat ajat ja kaupungin heikko taloustilanne lisäävät päätöksenteon vaikeutta. Talouden kuntoonsaattaminen edellyttää ikäviä päätöksiä: asukkaiden palveluita heikennetään, mikä aiheuttaa kritiikkiä. Kouvolassa ikäviä päätöksiä on lykätty pitkään.

Juuri vaikeina aikoina päätösten huolellinen valmistelu ja tasapuolinen käsittely on tärkeää. Riitelemällä tai uhkailemalla ei synny hyviä ratkaisuja. Valmistelevilla viranhaltijoilla ja päätöksiä tekevillä poliitikoilla olisi hyvä olla yhteinen näkemys siitä, miten Kouvolan ja sen asukkaiden etua ajetaan parhaimmalla tavalla.

Kukin voi ensisijaisesti vaikuttaa omaan toimintaansa ja käytökseensä. On rohkaisevaa, että tämä tuntuu olevan selvää myös Kouvolassa. Maanantaista kokousta kommentoineet viranhaltijat ja poliitikot korostivat lähes yhdestä suusta, miten itse kunkin on katsottava peiliin.

Pelkkä puhe ei kuitenkaan riitä. Tilanne ei parane, jos mekaanisesti tehdään haastattelut ja sen jälkeen puhutaan mukavia ja annetaan asian hiljalleen unohtua. Tarvitaan myös käytännön toimia ja yhteisiä sopimuksia toimintatavoista, joiden avulla yhteistyötä parannetaan. Nyt aloitettua ilmapiiriremonttia ei kannata jättää puolitiehen.