Pääkirjoitus: Valittaminen ei saa olla kiusaamista

Kunnan viranomaisen tekemästä päätöksestä voi pääsääntöisesti valittaa yleensä suoraan hallinto-oikeuteen. Joissakin asioissa on vaadittava ensin päätöksen oikaisemista siltä viranomaiselta, joka on päätöksen tehnyt.

Tällainen tilanne on Kuusankoskelle kaavaillun polttoaineen jakeluaseman tapauksessa.

Tekninen lautakunta myönsi asemaa kaavailevalle Kymen Seudun Osuuskaupalle poikkeamisluvan, jonka jälkeen kaksi alueen asunto-osakeyhtiötä tekivät lautakunnalle oikaisupyynnön.

Kun lautakunta hylkäsi oikaisupyynnöt, aikovat asukkaat tehdä valituksen hallinto-oikeudelle. Kysymyksessä on yrityksen ja alueen asukkaiden näkemysero muun muassa kaupunkikuvan muuttumisesta.

Lähtökohtaisesti valitusoikeus on hyvä asia. Oikeutta voi käyttää myös väärin: Valittamalla voi viivästyttää, vaikeuttaa tai lopulta jopa estää hankkeita. Valitusoikeus voi pahimmillaan olla kiusaamista.

Toinen ajankohtainen Itä-Suomen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi viety asia on Kouvolan kaupungin hallintosääntö. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) sanoo, että hän ei siirtynyt osa-aikaiseksi puheenjohtajaksi muun muassa valitusten takia.

Lautakuntakäsittelyyn tuleva Ratamokeskuksen rakennuslupa on otollinen kohde valituksille. Rakennuslupapäätöksestä valittaminen on laissa säännelty hyvin tarkasti. Valittaa voivat muun muassa viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että rakennuspaikan tulee olla muun muassa tarkoitukseen sovelias.

Ei tarvitse olla kovin kummoinen ennustaja, jos arvelee myönteisen rakennuslupapäätöksen päätyvän tavalla tai toisella hallinto-oikeuteen. Viime vuosien keskustelu riittää perusteluksi.