Pääkirjoitus: Säästöjä siellä, tulonmenetyksiä täällä – Kymsoten suunnitelmat kiinteistöistä tarjoavat Kouvolalle ristiriitaisia vaihtoehtoja ainakin lyhyellä aikavälillä

Kouvola on ikävästi puun ja kuoren välissä, kun päätetään missä tiloissa sote-kuntayhtymä Kymsote jatkossa toimii. Kymsote haluaa säästää kiinteistökuluissa. Tämä tarkoittaa, että moni Kouvolassa sijaitseva nykyinen sote-kiinteistö tyhjenee tulevaisuudessa.

Säästötavoite on Kouvolan kannalta tavoiteltava asia, sillä kaupunki on Kymsoten suurin maksaja. Karkeasti puolet Kouvolan toimintamenoista kuluu Kymsoten tuottamien sote-palveluiden rahoittamiseen.

Mutta samalla Kouvola on myös vuokranantaja, joka uhkaa menettää tuloja. Kaupunki on laskenut parhaillaan lausuntokierroksella olevan Kymsoten kiinteistöstrategian vaikutuksia.

Laskelman lopputulos on, että kaupunki menettää noin 5,3 miljoonaa euroa vuokratuloja vuosittain, jos kiinteistöt tyhjenevät Kymsoten kaavailujen mukaisesti. Kouvola joutuisi kuitenkin maksamaan niistä 0,8 miljoonaa ylläpitokuluja vuosittain. Vaihtoehtona on purkaminen, mutta siitäkin koituisi 5,1 miljoonaa kertaluontoisia kuluja.

Onkin järkevää, ettei Kouvola niele kiinteistöstrategiaa sellaisenaan. Kouvola ehdottaa kiinteistöistä keskustelua, jossa sekä Kymsoten että kaupungin edut otetaan huomioon. Keskustelussa voidaan sovitella aikatauluja ja käydä läpi, olisiko Kouvolalla tarjota Kymsotelle vaihtoehtoisia tiloja.

Pidemmällä aikavälillä tulee muistaa, etteivät nykyiset kiinteistöt saa olla itseisarvo. Tärkeintä ovat tietenkin kuntalaisten saamat palvelut: mahdollisimman laadukkaita palveluita pitää pystyä tuottamaan kustannustehokkaasti – ja mielellään tiloissa, jotka ovat asianmukaisia, terveitä ja asiakkaiden helposti saavutettavissa.

Varsinkin epäkäytännöllisistä ja vanhentuneista tiloista – ja ennen kaikkea kiinteistöistä, jotka voivat aiheuttaa terveysongelmia – pitää pystyä luopumaan. Tämä pitää vain hoitaa suunnitellusti niin, ettei Kouvolan kaupungille koidu kertarysäyksellä kohtuuttomia talousongelmia.