Pääkirjoitus: Lapset tarvitsevat suojaa erityisesti poikkeusoloissa – seksuaalirikollisuus uhkaa levitä verkossa

Poikkeusoloissa lasten arki on muuttunut perusteellisesti. Koulujen ovet ovat sulkeutuneet useimpien lasten edessä, ystävien kanssa ei ole mahdollista viettää aikaa ja päiväkodeissa on vain murto-osa lapsista.

Lapsilla ja nuorilla on poikkeuksellisen paljon aikaa viettää verkossa, osin myös pakon edestä koulutöiden takia. Lapsille arvokkaat digitaidot ovat kehittyneet kohisten. Samalla on kasvanut riski kohdata verkon lieveilmiöitä.

Keskusrikospoliisi ja Pelastakaa Lapset ry ovat syystä osoittaneet huolensa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Pelastakaa Lasten Nettivihje-palveluun on pääsiäisen alla tullut yli kolminkertainen määrä vihjeitä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista normaaliin verrattuna.

Poliisi on ollut pitkään hyvin huolissaan lapsiin kohdistuneesta grooming-ilmiöstä eli luottamuksellisen suhteen rakentamisesta lapseen verkossa seksuaalisiin tekoihin houkuttelemiseksi. Lasten yksinäisyys ja eristyksissä oleminen poikkeustilan aikana on Europolin mukaan lisännyt riskejä entisestään.

Monen lapsen arjesta puuttuvat poikkeustilan aikana kokeneet kasvattajat; lastenhoitajat, opettajat ja vaikkapa valmentajat, joiden tuki on saattanut olla ratkaiseva. Useissa kaupungeissa lastensuojeluun tulevien ilmoitusten määrä on romahtanut – huomattava osa ilmoituksista kun tulee normaalisti ammattikasvattajilta. Kohentuneet tilastot eivät siis kerro totuutta.

Lapset ovat eriarvoisessa asemassa poikkeustilan aikana, kun koko kylä ei ole kasvattamassa. Osa lapsista hyötyy perheiden yhteisen ajan lisääntyessä, osalla arjen ahdinko syvenee.

Paras keino suojella lasta on olla läsnä ja osoittaa kiinnostusta lapsen digikäyttöä kohtaan. Kännykkä saattaa olla nyt ainoa keino luoda ystävyyssiteitä. Keskusteleminen ja pyrkimys ymmärtää suojaavat paremmin kuin tiukat rajat.

heidi.ekdahl@kaakonviestinta.fi