Pääkirjoitus: Väestöennuste on keskeinen muuttuja palveluverkkojen mitoittamisessa — Tekeekö Kouvola jo valmiiksi liian isoa kouluverkkoa?

Kouvolan väkiluku pienenee nopeasti. Tilastokeskus ennakoi, että vuonna 2040 täällä asuu 68 000 henkilöä. Nykyisestä asukasmäärästä hupenee siis runsaat 14 000 henkilöä noin 20 vuodessa.

Ennusteeseen sisältyy valonpilkahdus: Tilastokeskuksen mukaan Kouvolan muuttotappio kääntyy muuttovoitoksi vuonna 2032. Tämä ei kuitenkaan riitä kääntämään kokonaisväkiluvun kehitystä, sillä lapsia syntyy niin vähän. Samalla väestö ikääntyy: yli 65-vuotiaat ovat ainoa ikäryhmä, jonka koko kasvaa kahden lähivuosikymmenen aikana.

Kouvolan täytyy tietenkin tehdä kaikkensa, ettei Tilastokeskuksen ennuste toteudu aivan niin synkkänä kuin nyt uskotaan. Ennuste täytyy silti ottaa huomioon parhaillaan menossa olevassa palveluverkkojen perkauksessa. Väestöennuste on keskeinen muuttuja sekä Kouvolan omia että Kymsoten palveluverkkoja mietittäessä.

Väestön ikääntyminen on jo otettu huomioon esimerkiksi vanhusten vaativan hoivan suunnitelmissa. Kymsote aikoo vähentää 300 paikkaa vanhusten tehostetusta palveluasumisesta. Vaikka painotus on vanhusten hoitamisessa kotona, hoivapaikkoja on pakko lisätä uudelleen noin viiden vuoden kuluttua, koska vanhuksia on niin paljon enemmän.

Lapsia sen sijaan on huomattavasti vähemmän, ja tämä täytyy tiedostaa kouluverkkoa uudistettaessa. Kouvola päätyi viime vuoden marraskuussa ratkaisuun, jossa perusopetuksen kouluverkko rakentuu 20 koulun varaan. Päätöksen valmistelussa oli lähdetty siitä, että kouluissa on paikkoja yhteensä lähes 6 900 oppilaalle. Ikäluokkien kokoa oli tarkistettu ylöspäin kaupunkistrategian mukaisesti.

Tilastokeskus ennakoi nyt, että vuonna 2040 Kouvolassa on 0—14-vuotiaita lapsia kaikkiaan hiukan yli 7 000. Luvussa ovat mukana 0—6-vuotiaat, jotka eivät vielä käy koulua. Jos ennuste toteutuu, Kouvolan vajaan vuoden ikäinen kouluverkkopäätös on ainakin oppilasennusteen puolesta jo valmiiksi ylimitoitettu.