Pääkirjoitus: Itärata ja etätyöt ovat isoja mahdollisuuksia kääntää Kouvolan väkiluvun kehnoa kehitystä

Kouvolalaisten määrä väheni viime vuonna yli 900 henkilöä ja oli vuoden lopussa noin 81 200. Tilastokeskuksen ennakkotietoihin perustuvat luvut jatkavat jo useita vuosia kestänyttä alamäkeä. Myös ennuste on huono – sen mukaan Kouvolan väkiluku laskee vuoteen 2040 mennessä noin 68 000:een.

Miten kehnoa kehitystä sitten voitaisiin kääntää? Kaksi patenttiratkaisua ovat työpaikkojen lisääminen ja uusien opiskelupaikkojen tarjoaminen. Erityisesti yliopisto on paikkakunnalle menestystekijä. Esimerkiksi Lahti on hyötynyt merkittävästi lähdettyään mukaan Lappeenrannan–Lahden teknilliseen yliopistoon.

Yhteistyökuvio hyppäsi maantieteellisesti Kouvolan yli. Voi pohtia, pitäisikö kaakon ammattikorkeakoulun Xamkin pyrkiä Lutin ja Lahden kimppaan. Ainakin Kouvola voisi tästä hyötyä, mutta päätös ei ole yksin sen käsissä. Xamkin tulevaisuudesta päättävät omistajakunnat yhdessä, ja osa niistä voi haikailla ammattikorkean kehittämistä yliopistoksi. Yhteistyö olisi realistisempi vaihto.

Toinen keino padota väestökatoa on työpaikkojen lisääminen. Elinkeinoyhtiö Kinnolta vaaditaan jatkuvaa työtä paikallisten yrittäjien tukemisessa ja uusien yritysten houkuttelemisessa tänne. Kaupungin pitää olla kiinnostunut myös nykyisistä työllistäjistä ja puolustaa olemassa olevia työpaikkoja – onnistuneena esimerkkinä tästä vaikkapa rautatieliikenteen ohjauskeskus.

Pitää huomata, että Kouvolassa asuvien työpaikka ei jatkossa välttämättä ole täällä. Tulevaisuus tarjoaa Kouvolalle kaksi valtavaa mahdollisuutta houkutella uusia asukkaita. Itärata tuo valmistuessaan Kouvolan lähemmäksi pääkaupunkiseudun työpaikkoja – työmatka voi olla ajallisesti sama kuin Helsingin ruuhkissa körötellessä.

Ja toisaalta on olemassa kasvava joukko ihmisiä, joiden työ ei vaadi jokapäiväistä läsnäoloa toisella paikkakunnalla sijaitsevalla työpaikalla. Kouvola voi tarjota etätyölaisille viihtyisän, väljän ja edullisen ratkaisun asumiseen.