Pääkirjoitus: Julkisella puolella on enemmän sairauspoissaoloja kuin yrityksissä—Ero saattaa selittyä yritysten suuremmalla panostuksella työterveyteen

Sairauspoissaolot aiheuttavat Suomessa vuosittain noin viiden miljardin euron kustannukset. Poissaoloja selvittäneet Terveystalo sekä muun muassa kuntien ja valtion henkilöstön eläkkeistä huolehtiva Keva arvioivat, että yksityisten yritysten osuus menetyksistä on 3,6 miljardia euroa lopun jäädessä julkiselle puolelle. Kuntapuolella kuitenkin maksetaan enemmän sairauspoissaolokuluja kuin yrityksissä keskimäärin.

Yksityisen ja julkisen puolen poissaolojen suuresta erosta on keskusteltu viime vuosina paljon. Terveystalon ja Kevan selvitys voi antaa ainakin yhden vastauksen, sillä sen mukaan yritykset investoivat työterveyteen huomattavasti enemmän kuin kuntaorganisaatiot. Yritykset käyttävät työterveyteen 300 euroa henkilötyövuotta kohden, kun kunnissa vastaava summa on vain 100 euroa. Yritykset maksavat niin ennaltaehkäiseviä kuin sairaanhoidollisiakin työterveyden kustannuksia kuntia enemmän.

Ennakoivaan työterveyshuoltoon kannattaisi kunnissakin panostaa. Terveystalon seurannassa olevissa yrityksissä on sairauspoissaolokuluja pystytty vähentämään 400 eurolla henkilötyövuotta kohden kymmenessä vuodessa. Jos samaan pystyttäisiin kaikissa yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa, niin viiden miljardin menetyksistä voitaisiin leikata jopa 1,5 miljardia koko maassa.

Toisaalta kuntaorganisaatiot suosivat yrityksiä enemmän osatyökyvyttömyyseläkettä. Osittainen työnteko sairauden aikana vähentäisi kuluja merkittävästi. Tärkeä havainto ennaltaehkäisyn näkökulmasta on myös, että varhainen puuttuminen poissaolojen syihin voi jopa kokonaan ehkäistä tai hidastaa työkyvyttömyyden etenemistä.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi