Heinäsirkka hyppää lautaselle

Hyönteisten kasvattaminen elintarvikkeiksi on Suomessa ollut toistaiseksi hyvin pienimuotoista. Alan pioneerit ovat perustaneet muun muassa sirkkafarmeja, vaikka hyönteisistä tehtyä ruokaa ei ole saanut laittaa myyntiin. Tuotteiden syöminen on ollut kuluttajan omalla vastuulla.

Tilanne on paranemassa, kun maa- ja metsätalousministeriö päätti muuttaa tulkintaansa EU:n uuselintarvikeasetuksesta ja ottaa hyönteisetkin elintarvikevalvonnan piiriin.

Päätöksessä on osittain kyse taktikoinnista, sillä EU on tiukentamassa säädöksiään ensi vuonna, mutta tänä vuonna markkinoille ehtivät yritykset voivat jatkaa toimintaansa kahden vuoden siirtymäajalla.

Ministeriön uusi linjaus on kannatettava niin ekologisesti kuin taloudellisestikin. Ihmiskunnan kasvavaa proteiinin tarvetta on enää vaikea tyydyttää lisäämällä naudan- ja sianlihan tuotantoa. Maapallon vesivarat ja laidunmaat eivät siihen enää riitä. Hyönteiset voivat täyttää tämän tarpeen. Maailman elintarvikejärjestön FAO:n mukaan siirtymällä lihansyönnistä hyönteissyöntiin maailman peltoalaa voidaan vähentää jopa kolmanneksella.

Hyönteisten kasvattamisesta voi syntyä maaseudulle myös uusia tulonlähteitä. Hyönteisten hyväksyminen ruuaksi avaa mahdollisuuksia tuotannon kasvattamiseen ja tuo nykyistä suurempia yrityksiä markkinoille.

Etanoita ja äyriäisiä syödään aika yleisesti, mutta hyönteisten syöminen arveluttaa vielä monia. Asenteet ovat kuitenkin muuttumassa. Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan (HS 21.9.) peräti 70 prosenttia vastaajista kertoi olevansa kiinnostunut ottamaan hyönteisetkin osaksi ruokavaliota.

Markku Kumpunen markku.kumpunen@kaakonviestinta.fi

Luetuimmat