Pääkirjoitus: Kouvolan kaupungin organisaation uudistamisella pitää saada aikaan säästöjä – Kokonaisuus kuntoon ennen kuin päätetään uusista johtajanviroista

Kouvolan kaupunginhallitus otti järkevän aikalisän sivistysjohtajan viran perustamisessa. Uusi virka olisi tarkoitus perustaa kesäkuun alussa, ja siihen valittu henkilö johtaisi uutta sivistyksen toimialaa, johon yhdistettäisiin kasvatus ja opetus sekä liikunta ja kulttuuri.

Taustalla on Kouvolan kaupungin organisaatiouudistus, jonka mukaan toimialojen määrä vähenee kolmeen. Sivistyksen toimialaan yhdistetään kaksi nykyistä. Valtuusto päätti uudistuksen kirjaamisesta hallintosääntöön viime vuoden lopulla.

Toimialojen tiivistäminen on hyvä suunta. Pitää kuitenkin muistaa, että organisaation uudistamisen yksi keskeinen tavoite on säästöjen hakeminen. Niiden saamisesta ei olisi ollut takeita, jos sivistysjohtajan virka olisi nyt viety valtuuston hyväksyttäväksi.

Ongelmana on, ettei uuden sivistyksen toimialan johdon kokonaisuudesta ole vielä täyttä tietoa. Kouvolassa on nykyisin kasvatus- ja opetusjohtaja sekä liikunta- ja kulttuurijohtaja. Nämä virat poistuvat, mutta sivistysjohtajan alaisuuteen on kaavailtu palvelujohtajia. Tästä organisaatiotasosta olisi kuitenkin päätetty vasta myöhemmin.

Toimialan kokonaisuus pitää suunnitella kuntoon ennen kuin päätetään uusista viroista – muuten voi olla mahdollisuus, ettei johtajien määrä vähene lainkaan.

Sinänsä ei pidä väheksyä työmäärää uudella sivistyksen toimialalla – eikä varsinkaan toimialan merkitystä. Kun kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ovat siirtyneet kaupungilta sote-kuntayhtymä Kymsoteen, sivistys on työntekijämäärältään suurin toimiala. Siihen kuuluvat esimerkiksi varhaiskasvattajat ja opettajat.

Myös toimialan merkityksen kannalta sen johdon kokonaisuus ja vastuut on syytä suunnitella kuntoon huolella ennen päätöksiä.