Pääkirjoitus: Erikoinen tutkimustulos kotitalousvähennyksestä

Tukikokeiluna vuonna 1997 kolmessa läänissä aloitettu ja vuonna 2001 koko maassa käyttöön otettu kotitalousvähennys ei lisää merkittävästi palvelujen kulutusta eikä työllisyyttä.

Vähennys ei myöskään vähennä harmaata taloutta eli esimerkiksi kodin korjaustöiden teettämistä pimeästi.

Tällaisen, kieltämättä varsin kummalliselta kuulostavan, tutkimustuloksen julkistivat Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja Palkansaajien tutkimuslaitos PT tämän viikon alussa.

Kotitalousvähennystä on mahdollista saada, kun ostaa kotiin esimerkiksi siivous-, lastenhoito-, tai remonttipalveluja.

Varsinkin kotitalousvähennyksen olematon vaikutus pimeiden töiden määrään vaikuttaa erikoiselta. Varsin moni voi ajatella, että kotitalousvähennystä käyttämällä palvelun saisi suurin piirtein samaan hintaan kuin mitä hinta pimeillä markkinoilla olisi.

Kysymyksiä herättää ennen kaikkea tutkimuksen lähtökohta verrata kotitalousvähennyksen vaikutuksia verrata tilannetta Ruotsiin, jossa siivouspalvelujen kotitalousvähennys otettiin käyttöön 2007.

Arkijärjellä pääteltynä hedelmällisempi lähtökohta olisi ollut verrata Suomen tilannetta ennen ja jälkeen kotitalousvähennyksen käyttöönoton.

Ylen haastattelussa (25.1.) helsinkiläisen kodinhoitopalvelu- ja kotisiivousyrityksen Klaara Servicen toimitusjohtaja Kaisa Tipuri pitää tutkimustulosta uskomattomana. Tipurin mielestä kotitalousvähennyksen ansiot ovat kiistattomia.

Helsingin Sanomat (28.1.) totesi pääkirjoituksessaan, että kotitalousvähennystä kannattaisi korjata suuntaamalla sitä enemmän hoiva- ja hoitopalvelujen suuntaan.

Kotitalousvähennys politisoitunee tutkimuksen jälkeen entistä enemmän. Jo alun alkaen varsinkin vasemmistossa vähennystä pidettiin vain hyvin toimeentuleville tarkoitettuna etuna.

Ainakaan tämän tutkimuksen perusteella vähennystä ei kannata hylätä vaan kehittää.

Erityisesti erilaisten hoivapalveluiden tarve lisääntyy väestön ikääntyessä. Kun samaan aikaan painotetaan kotihoitoa ja kotona selviämistä nykyistä pidempään, vähennys tulisi tällaisissa tapauksissa todelliseen tarpeeseen.