Pääkirjoitus: Talouden liikkumavara kapenee

Kouvola suunnittelee lähivuosina isoja investointeja. Rautatieaseman alueelle kaavailtu matka- ja tapahtumakeskus on piirustuspöydällä, mutta rakentamispäätöstä ei vielä ole tehty. Kaupunki vastaisi keskukseen tulevan monitoimiareenan kustannuksista.

Lisäksi kouluverkon uudistaminen voi vaatia useiden uusien koulujen rakentamista — riippuen siitä, minkälaiseen kouluverkkomalliin päädytään. Suunnittelurahaa kouluihin on myönnetty jo tälle vuodelle.

Useille vuosille ajoittuvista investoinneista on hankala päättää juuri nyt, sillä kuntatalous mullistuu lähivuosina. Jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu suunnitellusti, Kouvolan budjetti pienenee merkittävästi vuonna 2020. Toimintakatteesta katoaa noin 60 prosenttia: budjetin koko kutistuu vajaasta 500 miljoonasta eurosta noin 200 miljoonaan.

Kaupungin tehtävät vähenevät, mutta samalla myös verotulot pienenevät. Kouvolan kunnallisveroprosentiksi on arvioitu 8,38:aa. Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsellin mukaan sitä voi olla tarve korottaa hiukan. Toisaalta kaupunginjohtaja Marita Toikka on puhunut tarpeesta pikemminkin laskea veroprosenttia Kouvolan imagon takia.

Pienemmät prosentit ja toimintakatteet tarkoittavat talouden liikkumavaran kapenemista. Investointipäätökset tulee tehdä harkiten, mutta niihin pitää löytyä rohkeutta. Olennaista on, että investoinnit palvelevat mahdollisimman hyvin kuntalaisia ja tekevät Kouvolasta houkuttelevan.

Petri Karjalainen
petri.karjalainen@kouvolansanomat.fi