Pääkirjoitus: Hyviä uutisia talviliikenteeseen

Kouvolan tärkeimpien teiden hoitoluokkia nostetaan, jos Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esitys menee läpi Liikennevirastossa.

Käytännössä hoitoluokkien noston pitäisi näkyä entistä parempana, nopeampana ja ennakoivampana tienhoitona. Valtio on luvannut lisää rahaa teiden suolaukseen ja auraukseen kaikkiaan 15 miljoonaa euroa. Potista on tulossa Kaakkois-Suomeen 700 000 euroa.

Raha tulee todella tarpeeseen. Teiden kohentamisesta kiittävät erityisesti ammattikuljettajat.

Kouvolan Sanomat kertoi toukokuussa, että ammattikuljettajista 60 prosenttia on tyytymättömiä talviajan teiden kuntoon. Vain vajaa viidennes koki teiden kunnon vastaavan odotuksia.

Sen sijaan yksityisautoilijoista 46 prosenttia oli tyytyväisiä maanteiden kuntoon. Tyytymättömiä oli vajaa neljännes.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Pekka Rajala totesi tuolloin, että kansalaisten ja elinkeinoelämän odotuksiin ei nykyisillä talvihoidon voimavaroilla pystytä vastaamaan.

Rajalan toivomaa lisärahoitusta on nyt luvassa. Tienkäyttäjille lisärahan pitäisi näkyä suolauksen lisääntymisenä ja ennakoimisena sekä aurauksen aloittamisen nopeutumisena.

Suolausta on toivottu nykyistä enemmän myös kaupungin kunnossapitämille teille. Kouvolan katupäällikkö Erkki Immonen totesi toissa talvena, että kaupunki ei käytä suolaa kuin poikkeuksellisen huonoissa olosuhteissa.

Immonen mukaan tiesuolasta on taajamissa paljon haittaa. Hän piti suolauksen vähyyttä linja- ja perinnekysymyksenäkin.

Toivon mukaan kuitenkin aurauskalustoa ja -työvoimaa riittää tulevana talvena myös kaupungin kaduille.

Uusimmat uutiset